Enevald Anda

Jadarholm 14. september 2009. Foto: Erling Jensen.
Jadarholm 14. september 2009. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Enevald Anda ble født på Anda i Klepp 12. desember 1853. Hans foreldre var Maria og Tønnnes Nilsson Anda. 20. februar 1879 giftet han seg med Silla Marie Jonsdotter Vig fra Klepp. De fikk fem barn sammen. 

Etter å ha gjennomgått Jan Adolph Buddes landbruksskole på Austrått ble han gårdsbestyrer på en prestegård i Setersdalen. Han flyttet til Nærbø i 1878. Året etter startet han forretning ved jernbanestasjonen på Nærbø. Han drev også et lite hotell. I 1886 bygde han det første meieriet på Nærbø. Dette var et privat aksjemeieri. Virksomheten på Nærbø solgte han i 1898 og flyttet til Stavanger. 

I 1897 stiftet han dykkerlaget Jadar som drev med innkjøp av skip som var strandet på Jær-kysten. Et av de første skipene som ble kjøpt inn var D/S Ethelball som forliste ved Orrestran-den. Året etter leide firmaet grunn ved Nyhavn på Buøy. Dette var Norges første skipsopp-hugging. Det første skipet som ble hugget var hjuldamperen Ryfylke. Anda kjøpte skipet av Det Stavangerske Dampskibsselskab for 2000 kroner.

1. februar 1900 ble Ragnhildsholmen ved Hundvåg innkjøpt, og gitt navnet Jadarholm. Bedrif-ten flyttet til Jadarholm i 1904. Firmaet drev også med bergingsarbeid og vrakopptak langs hele kysten. De hadde egne båter på stor- og vårsildfiske, og det ble drevet med fiske ved Island. Firmaet hadde også eget dampbarkeri for barking av brislingnøter og garn. I Nedre Holmegate 20 og senere Breigata 22 var det innkjøpsforretning for metaller, stål- og jern-skrap, samt nytt og gammelt støpegods. I 1911 gikk A/S Jadar konkurs. Sønnene til Enevald Anda; John og Trygve Anda, etablerte Brødrene Anda A/S og fortsatte driften.

I 1910 bodde familien i Dronningens gate 6 i Stavanger. Enevald Anda trakk seg tilbake i 1929. Han døde i Stavanger 15. oktober 1933. Silla Marie døde i Stavanger i 1928.

Kilder: Nasjonalbiblioteke; Diverse aviser. Skandinaven 6. januar 1929. Rogalands Avis 2. februar 1991. Bilete frå Hå: folk og miljø 1860-1950. Bildet helt øverst viser Jadarholm og ble tatt av Widerøe 15. juli 1956.