Korvetten

Korvetten var en typisk brun pub. Foto: Erling Jensen.
Korvetten var en typisk brun pub. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Korvetten åpnet som restaurant og pub onsdag 17. mai 1967. Den lå i Gjensidige-bygget i Kongs-gårdbakken 5 i Stavanger. Korvetten var pr. 2021 Stavangers eldste eksisterende pub. 

Navnet Korvetten ble til etter navnekonkurranse i Stavanger Aftenblad. Førstepremien var 1000 kroner, mens andre og tredje premie var to soupeer på Viste Strandhotell. Jan Jonassen fra Stavan-ger vant navnekonkurransen med forslaget Korvetten. Andre navneforslag som kom inn var Vekteren og Vicky. Korvettens lokaler rommet ved etableringen i 1967 grillrestauranten Skansen i 1. etasje, og pub i 2. etasje. Restauranten Vinstuen ble etablert i kjellerlokalet samme høst. 

31. august 1970 vedtok bystyret at Korvetten fikk bevilling til å holde åpent fra 15:00 til 02:30. Kor-vetten ble dermed Stavangers første nattklubb. Driften av Vinstuen ble lagt om i 1981, og det ble foretatt en betydelig ombygging.

Puben ble fra starten av et sentralt møtested for blant annet studenter, mens restaurantene tiltrakk seg et mer voksent klientell. I 1970-årene ble Korvetten Stavangers viktigste konsertscene for jazz, rock og viser. Fra 1974 ble det arrangert Trubaduraften med ukentlige visekonserter i restaurant Vinstuen. Trubaduren Arve Finne var ofte på scenen under disse arrangementene. 

I perioden 1975–1982 arrangerte Korvetten konserter sju dager i uken med lokale, nasjonale og inter-nasjonale band og var dermed svært viktig for Stavangerrocken. Nurk Twins, Reidar Larsen, Stavan-gerensemblet, Ellis, Asfalt og Svein Tang Wa var blant en rekke lokale artister som spilte her tidlig i karrieren. I 1981 spilte den britiske gruppen Chicken Shack på Korvetten. De var en av de banebry-tende gruppene innen blues i Storbritannia fra 1967 til 1970. I 1975 kostet en halvliter pils på Korvetten 10 kroner. I 1980 kostet den 15,50 kroner.

I 1981 måtte omtrent 100 personer evakueres da en anonym bombetrussel kom mot Korvetten. Restaurantens hovmester Kåre Olsen mottok en telefon hvor en nordlands-stemme fortalte at det var plassert en bombe i restauranten. Også året før ble det mottatt en bombetrussel. Heldigvis var trus-lene falsk alarm. 

Victoria Hotel AS bestemte i 1981 å legge om driften på Vinstuen. Pub- og restaurantlokalene ble endret og ominnredet en rekke ganger. I 1987 ble Korvetten utleid til Stavanger Jazzklubb, der aksje-selskapet Jazzpub AS sto for restaurantdriften.

Gallionsfigurene som pryder veggene er gipskopier av figurer som ble funnet ved restaureringen av De Røde Sjøhus i Stavanger. 

I løpet av 1990-årene ble Korvetten en klassisk, brun pub med et voksent publikum, enkel matserve-ring, og karaoke i helgene. Daglig leder siden 1988 var Dag Finn Børve.

Korvetten, Torvet, er en to etasjes restaurant. I første etasje kan de nyte et godt måltid i maritime omgivelser. Prisnivået er ikke avskrekkende. I kjelleren finner De danserestauranten, som har åpent hver kveld. Engelsk pub og meget godt utvalg i viner kan også Korvetten reklamere med.
(Hentet fra en restaurant-guide fra 1972).

I 2021 flyttet Korvetten fra de gamle lokalene i Kongsgårdbakken til nye lokaler i Nedre Strandgate 15. Samtidig ble navnet skiftet til Korvetten Karaoke Bar. De har også overtatt Nåløyet Bar. Det er åpent for uteservering på området foran bygget.

Kilde: Skaal Stavanger! - Erling Jensen. Allmennforlaget 2019.

Til hovedsiden