Valbergtårnet

Valbergtårnet. Foto: Erling Jensen.
Valbergtårnet. Foto: Erling Jensen.

Valberget i Stavanger ligger 21 meter over havet. Her ble det i 1659 bygget et vakttårn av tre. Byg-ningen var en del av byens forsvarsforberedelser, mot eventuelle angrep fra fremmende makter.

Tårnet var et åtte-kantet tjærebredt tretårn i to etasjer. På 1700-tallet ble det malt rødt. Klokker Hans Smidt som døde i 1788 fortalte: På Valberget staar et vagttaarn øverst, gjort av bindingsverk og bre-der, og hvorudi en vægter holder hver nat vagt, dels for at slaa saa mange slag paa en klokke, der hænger i samme taarn, som seierverket i kirken slaar og timen er, dels for at se, om nogen ildebrand skulde paakomme, da men av dette vagttaarn kan se over den hele by.

I 1844 var det gamle tretårnet i så dårlig forfatning at det måtte avstives med trestøtter. Det ble da bestemt at det skulle bygges et nytt tårn. En av landets fremste arkitekter, Christian Heinrich Grosch fikk oppdraget. Stavanger Toldbod på Strandkaien ble også tegnet av ham.

Et slikt stort arbeide i stein var ukjent for murerne i Stavanger på den tiden, så det ble brukt ekstra lang tid før tårnet sto ferdig. Det nye tårnet ble reist mellom 1850 og 1853 like ved det gamle som ble revet. Det gamle tårnet lå ved trappen som går ned bak Tårngalleriet. Det nye tårnet kostet 9000 spdl. (36 000 kroner) og sto klart til innflytting 8. november 1853.

Fra 1854 og i mange år framover ble det spilt musikk i tårnet hver julaften og nyttårsaften.

I 1863 ble en fyrlykt flyttet fra Tungenes fyr til Valbergtårnet, og tårnet fungerte deretter som havne-fyr i vinterhalvåret, helt fram til 1894.

I 1890-årene ble vaktplikten overført fra den militære borgervæpningen til seks fast ansatte vektere. Deres viktigste oppgave var å varsle brann. To tårnvektere hadde fast plass i tårnet. Fire gatevektere meldte klokkeslettene og vindretningen med vektervers.

Den siste vekteren som arbeidet i tårnet var Tobias Sandstøl (1856–1945). Det var han som ga Tor-bjørn Egner ideen til skikkelsen Tobias i Tårnet i Kardemomme by. Tobias Sandstøl sluttet som vekter i 1922.

Under 2. verdenskrig brukte den tyske marinen tårnet som observasjonspost. Skråtaket ble bygd inne og det ble laget en vaktgang langs gesimsen og reist en loddrett signalmast. Rivingen av tysker-nes utbygg på tårnet begynte, symbolsk nok, den 9. april 1947. Samtidig ble taket tekket med kobber i stedet for svart skifer.

I 1952 foreslo den antikvariske bygningsnemnd å frede tårnet og bystyret sa seg enig samme år. Men saken sto i stampe helt fram til 1987. Da ble tårnet fredet av Miljøverndepartementet.

I 1995 ble Valbergtårnet pusset opp, og høsten 2018 ble taket restaurert. Valbergtårnet eies av Sta-vanger kommune og driften ligger under kulturhuset på Sølvberget. Valbergtårnet har besøksa-dresse Valbjerget 4.

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.