Stavanger Sydvestfabrik

Ernst Bryne i Høleberggata. Fabrikken lå i huset til høyre.
Ernst Bryne i Høleberggata. Fabrikken lå i huset til høyre.

Tekst: Erling Jensen.
Fabrikken ble startet 2. januar 1858 av hattemakermester Ernst Bryne. Fra 1872 hadde fabrikken lokaler i Høleberggata 20, Stavanger.

Ernst Bryne ble født i 1798 på Lye på Jæren. Han drev en stund som jordbruker på Espe-landsstykket på Eiganes, men trivdes ikke som bonde. En dag fikk han fatt i en engelsk sydvest, og da fikk han ideen om å starte med produksjon av sydvester. Da Bryne døde i 1879 ble driften overtatt av konen Maren Gurine. Hun var hans annen kone og 26 år yngre enn ham. Omsetningen økte, og hun leverte sydvester til byene langs norskekysten. Hun eksporterte også til Færøyene, Island, England og Sverige. Hennes valgspråk var: Velsign din Gud, arbeid med flid, din løn skal dig tilfalde. De ansatte ved fabrikken var kvinner. Datteren Marie overtok driften i 1904.

Også Johan Peter Fugelli drev sydvestfabrikk i Stavanger. Den historien kan du lese her.

Til hovedsiden