Stavanger Sydvestfabrik

Ernst Bryne i Høleberggata. Fabrikken lå i huset til høyre.
Ernst Bryne i Høleberggata. Fabrikken lå i huset til høyre.

Tekst: Erling Jensen.
Fabrikken ble startet 2. januar 1858 av hattemakermester Ernst Erikson Bryne. Fra 1872 hadde fabrikken lokaler i Høleberggata 20, Stavanger.

Ernst Erikson Bryne ble født i 1798 på Lye på Jæren. Han drev en stund som jordbruker på Espe-landsstykket på Eiganes, men trivdes ikke som bonde. En dag fikk han fatt i en engelsk sydvest, og da fikk han ideen om å starte med produksjon av sydvester. Da han døde i 1879 ble driften overtatt av konen Maren Gurine Toresdatter. Hun var hans annen kone og 26 år yngre enn ham. Omsetningen økte, og hun leverte sydvester til byene langs hele norskekysten. Hun eksporterte også til Færøyene, Island, England og Sverige. Hennes valgspråk var: Velsign din Gud, arbeid med flid, din løn skal dig tilfalde. De ansatte ved fabrikken var kvinner. Maren Gurine døde 21. mars 1904. Datteren Marie Ernst Bryne overtok driften, men etter noen år flyttet hun til Amerika.

Også Johan Peter Fugelli drev sydvestfabrikk i Stavanger. Den historien kan du lese her.

Kilde: Diverse aviser på Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden