Braadlands Hermetikkfabrik

Braadlands Hermetikkfabrik. Foto: Erling Jensen.
Braadlands Hermetikkfabrik. Foto: Erling Jensen.

Braadlands Hermetikkfabrik AS ble etablert i Stavanger i 1896 av John Braadland (1871-1909).
Produksjonen av fiskehermetikk startet i et ombygd sjøhus i Skagen 28.

I 1899 ble virksomheten utvidet og to sjøhus i Nedre Strandgate 31 og 33 ble overtatt. Sjøhuset i nr. 33 ble revet, og året etter sto en ny fabrikk klar. I 1912 ble fabrikken omtalt som den største herme-tikkfabrikken i Skandinavia under ett tak. I følge firmaets egne opplysninger var produksjonen
120 000 esker sardiner pr. dag.

6. mai 1909 døde John Braadland etter å ha falt ned heissjakten i sin egen fabrikk. Han var da 38 år. Firmaet ble deretter gjort om til et familieselskap, og broren Ommund Braadland drev firmaet videre. I 1910 ble en filial opprettet i Øvre Strandgate 88a der hvor hermetikkmuseet ligger i dag. Etterspør-selen økte, og i 1917 ble enda en filial opprettet. Denne gangen i Enkesetet på Köhlergården i Hille-våg. Denne fabrikken ble skilt ut som et eget selskap og fikk navnet O. Braadlands Conservesfabrik AS. Huset i Hillevåg ble hevet med én meter slik at kjellerhøyden ble tre meter. I tillegg bygde Ommund Braadland et tilbygg med ti røykeovner og damperom.

Fabrikken i Hillevåg. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Fabrikken i Hillevåg. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

I 1920-årene fikk Braadlands Hermetikkfabrik AS økonomiske vanskeligheter. Firmaet ble slått sam-men med Concord Canning Co. AS og The C. Borgen Packing. Det nye selskapet fikk navnet De Forenede Hermetikkfabrikker. Produksjonen fortsatte til begynnelsen av 1940-årene, og firmaet ble formelt oppløst i 1949. I 1946 kjøpte Gartnerhallen bygningen.

Ommund Braadland bodde i Lagårdsveien 63, men flyttet til sin fritidsbolig på Ystholmen ved Fogn i 1935. Han døde på Finnøy Alders- og sjukeheim (i dag Finnøy pleie- og omsorgssenter) i juni 1967, 80 år gammel.

Til hovedsiden