Braadlands Hermetikkfabrik

Braadlands Hermetikkfabrik. Foto: Erling Jensen.
Braadlands Hermetikkfabrik. Foto: Erling Jensen.

Braadlands Hermetikkfabrik AS ble etablert i Stavanger i 1896 av John Braadland
(1871–1909). Produksjonen av fiskehermetikk startet i et ombygd sjøhus i Skagen 28.

I 1899 ble virksomheten utvidet og to sjøhus i Nedre Strandgate 31 og 33 ble overtatt. Sjø-huset i nr. 33 ble revet, og året etter sto en ny fabrikk klar. I 1912 ble fabrikken omtalt som den største hermetikkfabrikken i Skandinavia under ett tak. I følge firmaets egne opplysninger var produksjonen 120 000 esker sardiner pr. dag.

6. mai 1909 døde John Braadland etter å ha falt ned heissjakten i sin egen fabrikk. Han var da 38 år. Firmaet ble deretter gjort om til et familieselskap, og broren Ommund Braadland drev firmaet videre. I 1910 ble en filial opprettet i Øvre Strandgate 88a der hvor hermetikk-museet ligger. Etterspørselen økte, og i 1917 ble enda en filial opprettet. Denne gangen i Enkesetet på Köhlergården i Hillevåg. Denne fabrikken ble skilt ut som et eget selskap og fikk navnet O. Braadlands Conservesfabrik AS. Huset i Hillevåg ble hevet med én meter slik at kjellerhøyden ble tre meter. I tillegg bygde Ommund Braadland et tilbygg med ti røyke-ovner og damperom.

I 1920-årene fikk Braadlands Hermetikkfabrik AS økonomiske vanskeligheter. Firmaet ble slått sammen med Concord Canning Co. AS og The C. Borgen Packing. Det nye selskapet fikk navnet De Forenede Hermetikkfabrikker. Produksjonen fortsatte til begynnelsen av 1940-årene, og firmaet ble formelt oppløst i 1949. I 1946 kjøpte Gartnerhallen bygningen.

Til hovedsiden