Broken Column

.
Den siste av jernmennene er plassert i sjøen like ved Natvigs Minde. Foto: Erling Jensen.
Den siste av jernmennene er plassert i sjøen like ved Natvigs Minde. Foto: Erling Jensen.

23 identiske, sandblåste jernavstøpninger av kroppen til den britiske kunstneren Antony Gormley er plassert på utvalgte steder i og ved Stavanger sentrum. 18 av skulpturene står på offentlige steder, utendørs eller innendørs. Resten er utstilt på privat område.

Den første skulpturen kom på plass i Rogaland Kunstmuseum i desember 1999. De andre ble reist i januar og februar 2003. Ideen er å la skulpturene markere høydeforskjeller fra havets overflate og opp til Rogaland Kunstmuseum. Hver gang terrenget stiger med én kroppshøyde (1,95 meter), er det utplassert én jernmann. Alle er vendt mot samme himmelretning. Til sammen utgjør de en brutt søyle (A broken column).

Utstillingen kostet rundt 3,5 millioner kroner og ble finansiert av Stavanger kommune, Ådne Kverne-land og Christian Bjelland. Skulpturene ble ansett som et av Stavangers beste argumenter i satsin-gen på å bli europeisk kulturby i 2008.

Prosessen med å realisere Broken Column skapte mye debatt i lokalavisene. Den sterkeste kritikken gikk på at prosjektets gjennomføring ikke var demokratisk, og ikke kom som et resultat av en utlyst konkurranse. Utplasseringene skapte også problemer, det var særlig veimyndighetene og Kirken som hadde innsigelser mot plasseringene.

Til hovedsiden