Kirker og gravlunder

Askje kirke
Bekkefaret kirke - Se Himaro nr. 1, 2013.
Bokn kirke

Gjesdal kirke - Se Himaro nr. 8, 2012.
Jelsa kirke

Lagård gravlund
Randaberg kirke
St. Petri kirke - Se Himaro nr. 12, 2012.
Soma kirke - Se Himaro nr. 3, 2012.
Stefanuskirken
Sørbø kirke
Talgje kirke - Se Himaro nr. 1, 2019.