Fjøløy fyr

Fjøløy fyr ligger på Fjøløy som er en naboøy til Klosterøy og Mosterøy i Rennesøy

Det første fyret ble tent i 1849, dette var ikke større enn fem kvadratmeter og var utstyrt med et olje-fyrt sideralapparat. De første årene brant fyrlykten bare om natten under sildefisket som var mellom desember og mars, og dette var ment som en midlertidig løsning. Etter krav om kontinuerlig drift ble et mer moderne trefyr bygd i 1867. Det nye fyret ble bemannet med fyrmester og fyrbetjent og var i drift frem til 1977 da det ble atomatisert.

Stasjonen består i dag av bolig, uthus, naust, maskinhus og selve fyrlykten. Fyret er eid av Kystver-ket. Bygningene er stengt for publikum, men man kan vandre fritt i området rundt. Fjøløy fyr ligger i et vakkert naturområde ikke langt fra Utstein kloster.