Georg T. Monsen

Tekst: Erling Jensen
Georg T. Monsen sitt fødenavn var Georg Nicolai Tausan Monsen. Han ble født 16. august 1866 i Stavanger og vokste opp i Olavskleven 26. Han var forretningsmann og skipsreder.

Forretningsvirksomheten ble grunnlagt i 1812 av Gabriel Schanche Jonasen som flyttet til Stavanger fra Høyland på Jæren. Han bygde opp en flåte av mindre seilskip. I rederiets første tid gikk skipene for det meste til Østersjølandene med sild. Firmaet drev også handelsvirksomhet og sildesalteri. I 1931 overlot grunnleggeren roret til sin nevø Jonas Schanche Monsen (1806–1864) fra Tananger. Etter hans død  overtok sønnen Mons Gabriel Monsen, som også startet kolonial en gros. Han var også en av stifterne til Stavanger Sjøforsikringsselskap og Stavanger Støberi & Dok

Sønnen Georg T. Monsen overtok i 1896 og drev videre både med seil- og dampskip. I denne tiden spesialiserte rederiet seg på fruktfart fra de spanske og portugisiske Atlanterhavsøyene til Nord-Europa.

Foreldre til Georg var Mons Gabriel Monsen (1836–1896) og Birgitte Fredrikke Tausan født i 1841 i Hjelmeland. Mons Gabriel Monsen som var skipsreder var også kjent som amatørmaler. Han malte flere akvareller med motiv fra Stavanger.

Fra venstre Sverre, Martha, Haakon, Ellen, Georg T. Monsen og Signe. Bildet ble tatt 15. september 1916. Foto: Hakon Johannessens fotoarkiv/Stavanger byarkiv.
Fra venstre Sverre, Martha, Haakon, Ellen, Georg T. Monsen og Signe. Bildet ble tatt 15. september 1916. Foto: Hakon Johannessens fotoarkiv/Stavanger byarkiv.

Georg T. Monsen oppholdt seg i syv år i Tyskland, England og Frankrike på skipsmegler- og befrakt-ningskontorer. Han giftet seg med Martha Berner 8.mai 1891. De fikk fire barn sammen; Signe (1894–1976), Haakon (1897–1971), Sverre (1899–1977) og Ellen (1903–1978). I  1891–1902 bodde familien på Holmeegenes.

Han var en ivrig amatørfotograf, og tok mange bilder fra Stavanger. Han ferierte ofte på Ogna, og tok også flere bilder derfra. 1247 av hans bilder er arkivert hos Stavanger byarkiv.

I 1894 ble han utnevnt til dispachør. En dispachør er en jurist, som er spesialisert til å undersøke om-stendighetene ved havari, brann, kollisjon eller grunnstøtning.

Georg T. Monsen døde 16. januar 1926 av hjerneslag. Stavanger Aftenblad skrev følgende nekrolog:

Monsens mange og omfattende forretninger gav ham ikke tid til at ta synderlig aktiv del i det offent-lige liv. Han var dog i en periode medlem av byens formandskap. Men som den kundskapsrike, prak-tiske og indsigtsfulde mand han var blev det snart lagt beslag paa hans kræfter paa mange maater. Saaledes var han direktør i D. S. D., Stavanger Sjøforsikringsselskap, Gans Potteri & Teglverk og medlem av administrationsstyret for Stavanger Handels- og Industribank. Han var ogsaa i sin tid medlem av styret for Norges Banks herværende avdeling og medlem av styret for Stavanger Han-delsforening. Desuten var han medlem av styret for den herværende avdeling av Selskapet til Skib-brudnes Redning. Av Stavanger Sjømandsforening var han æresmedlem.
I 1918 oprettet han sammen med sin hustru et legat paa 30 000 kroner til fordel for sjøfolk. Personlig
var skibsreder Monsen et hjertemenneske, fin og forstaaelsesfuld i al sin færd. Meddelelsen om hans bortgang vil vække vemod i vide kredse.

Hustruen Martha døde 22. april 1950.

D/S Idræt ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i mai 1917.
D/S Idræt ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i mai 1917.

Etter at Georg T. Monsen døde, overtok sønnen Sverre Monsen driften av virksomheten. Rederiets siste skip D/S Idræt ble solgt i 1952. Etter dette drev Sverre Monsen forskjellige andre former for shippingvirksomhet fram til sin død i 1977.

Bildet helt øverst ble tatt i Nedstrand i 1895. Portrettet av Georg T. Monsen ble tatt i 1899. Begge bildene er lånt av Stavanger byarkiv.

Til hovedsiden