Johann Hinrich Steinkopf

Johann Hinrich Steinkopf er min tipp tipp tippoldefar. Han ble født i Hamburg i 1777, og kom til Stavanger sommeren 1806. Her begynte han å arbeide som bøkker.

Han var gift tre ganger. Først med Olene Olsdotter Stokke, de fikk to sønner sammen: Johan Peter Steinkopf (1811–1889) og Børge Christian Steinkopf (1814–1859). Deretter var han gift med Karen. Og sist med Berthe Marie Tollagsdatter som er min tipp tipp tippoldemor, de fikk to sønner og en datter sam-men: Morten Olaus Steinkopf (1822–1858), Anton Theodor Stein-kopf (1824–1904) og Hendrikke Johans-datter Steinkopf (1826–1896).

I boken Stavanger i svunde dage gir C. Henriksen følgende beskrivelse av Johann Hinrich Steinkopf:
I min barndom havde byen ikke for mange aviser. Det var kun Stavanger Amtstidende, der utkom to gange om ugen, onsdag og lørdag. Paa disse dage var der travlt i mit hjæm, thi da skulde mor som de andre kvinder i Hølleberggaden til bødker Steinkopf og høre ham læse avisen. Steinkopf var en liden hamburger. Han optraadte i blaa kjole med store blanke knapper. Kvinder og børn ansaa ham for en overmaade lærd mand. Naar han med sin svære spændesalmebog under armen og med den lange sølvbeslagne stok, som han holdt over midten, gravitetisk skred til kirke, da stod der glans af den lille mand.

Onsdag og lørdag ved 6-tiden tænde hans hustru Karen et lidet lys, som hun satte foran den strenge herre, mens den i stuen siddende forsamling af kvinder sad i spændt forventning om de store nyhe-der, det lille blad indeholdt. Saa foregik da oplæsningen - med tysk akcent selvfølgelig og en skræk-kelig radbrækning af ordene. Men ve den synder, som hostede eller rørte paa sig!

I boken Peder Severin Krøyer av Gunnar A. Skadberg (2009) kan man lese:
I Høleberggaten 13 bodde der enda en kveker, den tyske innvandreren Johan Heinrich Steinkopf (f. i Hamburg i 1777), som òg ble en pioner innen byens arbeiderbevegelse. Sammen med sønnen Anton Theodor Steinkopf arbeidet han for Jacob Kielland & Søn. Også han kan altså ha skaffet arbeid til tømmermannssønnen i nr. 10. Mye tyder i alle fall på at det var Steinkopf som fikk unge Gjesdal med i byens thranitterforening i 1850.

Johann Hinrich Steinkopf døde i 1860, 83 år gammel. Han bodde da i Høleberggata 13 på Sølvberget. Han ble gravlagt på Lagård gravlund.

Johann Hinrich Steinkopf (1777–1860)
*
Anton Theodor Steinkopf (1824–1904)
*
Hans Julius Steinkopf (1866–1922)
*
Anker Theodor Steinkopf (1895–1963)
*
Marton Anker Steinkopf (1914–1987)
*
Valbjørg Steinkopf (1937–2015)
*
Erling Jensen (f. 1956)


Se også egen side om Steinkopf-slekten.

Til hovedsiden