Den glemte krigen

Illustrasjonfoto.
Illustrasjonfoto.

Tekst: Erling Jensen
For mange av sjøfolkene startet krigen 1. september 1939. Da Norge ble invadert 9. april 1940 var allerede 58 norske skip senket som følge av krigshandlinger. I alt 394 personer, hovedsakelig sjø-folk, hadde mistet livet i forbindelse med forlisene. Haugesund ble på denne måten en av de norske byer som tidligst og sterkest opplevde nærheten til krigens nådeløse alvor.

28. september 1939 ble det gamle dampskipet D/S Jern av Haugesund senket i Nordsjøen. Dette var det første tyske ubåtangrepet mot et norsk handelsfartøy i 2. verdenskrig. D/S Jern som var 876 bruttotonn ble bygd i 1883 og ble ført av kaptein Gabrielsen. Skipet var på reise fra Oplø i Nord-Trøn-delag til River Thames med våt tremasse da det ble stanset av den tyske ubåten U-32. Den 32 år gamle kapteinløytnanten Paul Büchel erklærte lasten for kontrabande (illegal last). Mannskapet på D/S Jern ble beordret ombord i den tyske ubåten. Derfra måtte fem mann følge med tyskerne til-bake til D/S Jern for å plassere sprengladningene.

Kl. 15:37 gikk D/S Jern til bunns rundt 85 nautiske mil vest av Jærens rev. Den tyske ubåten tok mann-skapet fra D/S Jern med innover mot land og overførte så folkene til den svenske lastebåten Cale-donia. Senere ble mannskapet satt ombord i torpedobåten Lyn som brakte folkene til Kristiansand. Ifølge Aftenpostens korrespondent i Kristiansand var de ved ankomsten ...skitne og fæle, men humøret var i orden. De hadde ikke lidd nogen overlast, sa de. Flere av folkene sier at de betenker sig ikke på å søke hyre på ny. D/S Jerns krigsforlis kom til å stå i sterk kontrast til mange andre krigs-forlis i tiden før 9. april. Den tyske krigføringen til sjøs kom nemlig raskt til å få en ganske annen og grusom karakter enn den forholdsvis humanitære behandlingen som mannskapet på D/S Jern fikk.

D/S Føina ble bygd i 1915 og var eid av Haugesundsrederiet Knut Knutsen OAS. Skipet forlot Sarps-borg 7. desember 1939 i ballast med kurs for Grangemouth for å hente en kokslast som skulle til Oslo. 14. desember mottok rederiet telegram fra den norske legasjonen i London med følgende under-retning: Admirality report swamped lifeboat marked Føina Haugesund with two bodies found drif-ting... twelfth instant at 9.30. Hele besetningen på 18 mann omkom, og dermed var det heller ingen overlevende som kunne fortelle hva som hadde skjedd. Eneste tegn var livbåten som ble funnet 12. desember 1939 på nordøst-kysten av Skottland, halvfull av sjøvann og med likene av to omkomne. Det var ubåten U-20 som var under kommando av den 29 år gamle kaptein Karl-Heinz Moehle som senket D/S Føina.

D/S Ragni ble bygd i 1919 og var på 1264 bruttotonn. Skipet var eid av Haugesundsrederiet Alf Lindøs Rederi. Skipet hadde lastet koks i England og skulle til Sverige da det 15. desember 1939 gikk på en mine i nærheten av Hartlepool. Skipet sank i løpet av et par minutter. Av en besetning på 19 omkom seks mann. 13 mann ble berget inn til Newcastle.

D/S H.C. Flood ble bygd i 1917. Skipet var på reise fra Hull til Oslo med kokslast da det sank trolig som følge av minesprengning utenfor Tynemouth 15. desember 1939. Av besetningen på 21 ble 17 mann reddet. Fire omkom, heriblant kaptein Conrad Johan Johannessen.

D/S Sydfold ble torpedert utenfor Skottland og sank 22. januar 1940. Det oppsto brann i akterskipet, der fire mann antas å ha blitt drept momentant. Av en besetning på 24, omkom fem mann. Skipet var på reise fra Kristiansand til Newcastle. De overlevende ble tatt opp av Haugesundskipet D/S Rona, der de fortalte at de hadde sett lys fra en ubåt. På den tiden var D/S Sydfold nøytral og var merket med navn og flagg på skutesiden. Det var ubåten U-61 med den 27 år gamle kapteinen Jürgen Oesten som senket D/S Sydfold.

D/S Varild som ble bygd i 1910 gikk fra Horten 22. januar 1940 og skulle til Sunderland. Kapteinen om-bord var David Humlebrekk fra Haugesund. Skipet ble senket 24. januar 1940 av ubåten U-23 under kommando av den 28 år gamle Otto Kretschmer. Skipet ble truffet midtskips og sank i løpet ett minutt. Alle 15 ombord omkom, hvor den yngste kun var 19 år gammel.

D/S Bisp som ble bygd i 1889 gikk fra Sunderland 20. januar 1940 og skulle til Åndalsnes med en last kull og koks. Kapteinen ombord var Rolf Kvilhaug fra Haugesund. Rett over midnatt 23. januar ble den tyske ubåten U-18 oppmerksom på D/S Bisp som gikk alene i vintermørket. Ubåten fulgte den norske båten i nærmere seks og en halv time for å komme i posisjon til angrep. Den første torpedoen som ble skutt mot D/S Bisp traff ikke målet, men torpedo nr. to traff nær brua og skipet sank i løpet av 30 sekunder. Hele mannskapet på 14 personer omkom.

Ti skip fra Haugesund gikk ned mellom 28. september 1939 og 9. april 1940 etter minesprenging eller tyske ubåtangrep. 62 sjøfolk fra seks av disse fartøyene omkom, de fleste fra Haugesund og distrik-tet. Haugesund ble på denne måten en av de norske byer som tidligst og sterkest opplevde nærhe-ten til krigens nådeløse alvor. Nyhetene om minesprengninger og ubåtangrep nådde raskt fram til lokalsamfunnet der skip og sjøfolk hørte hjemme. Lokalpressen hadde store oppslag om tragediene. Så kom det dødsannonser i avisene. Folk kjente både de omkomne og de rammede familiene. Mødre som satt igjen med barna. Foreldre som mistet sine sønner. Slik fikk mennesker i Haugesund føle krigens dystre virkninger lenge før de tyske troppene gikk i land på Garpaskjærskaien, tidlig om morgenen 10. april 1940.

Til hovedsiden