Jespersens Hotel

.
I huset midt i bildet lå Jespersens Hotel.
I huset midt i bildet lå Jespersens Hotel.

Tekst: Erling Jensen
Jespersens Hotel lå i Prostebakken 2 i Stavanger, der hvor Mauritzengården ligger i dag. Hotellet var meget populært, og ble blant andre besøkt av musikeren Ole Bull.

Kjøpmann Niels Christian Jespersen var født i havnebyen Aabenraa i Danmark. Han flyttet til Stavan-ger og bodde i Jorenholmsgata 16. Han hadde siden 1819 drevet sitt eget lille herberge. Senere tok han i mot et tilbud om å kjøpe gammelt kirketømmer fra Høyland. Godt solid treverk som han kunne bruke til å bygge en større bygning med plass til flere gjester. Den nye trebygningen ble oppført i 1833 i Prostebakken 2, og Jespersens Hotel var en realitet.

Dessverre døde Niels Christian 1. mai samme år, og enken Inger Jorine fra Søgne drev hotellet videre sammen med sønnen Christian. Hotellet ble da omtalt som Madam Jespersens Hotel. Det ble popu-lært kalt Himmeriket. Inger Jorine måtte låne penger av Kiellands Legat for å klare sine forpliktelser med hotellet. Da hun ble gammel overlot hun driften til sine døtre Hanna Tørmine og Inger Georgine. Døtrene fortsatte driften til 1882, da hotellet ble solgt til Andreas Wesnes for 20 000 kroner.

Hotellet var meget populært, og ble blant andre besøkt av musikeren Ole Bull 18. oktober 1859. Han kom til byen for å holde konsert i Det Stavangerske Klubselskab. 

Den bergenske agent Peter Jessen beskrev hotellet slik:

Der var ikke noe sted på hele kysten hvor man ble så vel mottatt og degget for, som hos de to gamle prektige damer som aldri gikk under annet navn blant de eldre, hjemmevante reisende enn tante Hanna og tante Gina, oppe i det lille uanselige hus på hjørnet av den korte Provstebakke. Det var ikke noe hotell, heller ikke noe pensjonat i nutidens forstand, men det prektigste hospits med etter-middags-te og lange, smale tvebakker presis kl. 5, hvor ingen ble bortvist, hvis der var plass, men som dog stilltiende var forbeholdt den gamle garde, probenreuternes (de handelsreisendes) patrisier. Det var rørende å se hvorledes de to damer anstrengte seg for å få fatt i ål og høns, pilerter, tørrede erter og svisker osv. til tillagingen av en riktig solid og ekte «Hamburger ålsuppe», og så kostelig de så ut disse eldre herrer, når ålsuppen kom på bordet. Og når de så av takknemlighet utbrakte dame-nes skål i et glass riktig utsøkt portvin, hentet direkte fra den gamle staselige herremann Hans G. B. Sundts allerinderste kjeller, strålte deres ansikter som englefjes av lutter velvære.

En Stavangersk Cicerone skrev:
Dit Tøj kan du bringe hen til Madam Jespersen, hvis Hotels erværdige Ydre Du ej skal undre dig over thi det er bygget af gammelt Kirketømmer fra Højland.

Den nye eieren av hotellet var den 27 år gamle Andreas Arentzen Wesnes. Han døde 11. mars 1885, bare 38 år gammel. Kona Serine tok over driften, selv om hun var eneforsørger for fem barn. Madam Wesnes som hun ble kalt, gjorde stedet om til å bli byens mest eksklusive hotell. Det nye navnet ble Wesnes Hotel. Driften gikk nok svært bra, for i 1901 åpnet hun filial i Kirkegata 7. En av de ansatte var Mathilda Lobman som i begynnelsen av 1890-årene overtok Olsens hotel, og som senere fikk navnet Jernbanehotellet.

Såpefabrikant Svend Mauritzen kjøpte bygningen for 35 000 kroner i oktober 1904. Bygningen ble revet, og året etter sto Mauritzengården oppført på tomten.

Kilde: Skaal Stavanger! Allmennforlaget 2019.

Til hovedsiden