Hotell Kong Harald

Foto: Haugalandmuseet.
Foto: Haugalandmuseet.

Tekst: Erling Jensen - 2023
Hotell Kong Harald lå i Haraldsgata 146 i Haugesund. Det ble drevet av Haugesund Mållag og åpnet søndag 1. mars 1936. Bygget ble oppført av Peder Storesund.

Her sto tidligere et hus som Peder Storesund kjøpte av Haugesund Meieri i 1906. Det ble revet i 1935 da hotellet skulle bygges. Brødrene Handelands radioforretning og Haugesunds Broderi- & Babyfor-retning lå i dette huset.

Noen dager før åpningen ble pressen invitert til å se det nye hotellet. Haugesunds Avis skrev:
Det nye hotellet som Mållaget i Haugesund vil sette i drift, er nå på det nærmeste ferdigmontert. Søndag ble det åpnet, og byen får med det et nytt, og hva mer er, et moderne og tidsmessig hotell. Det nye hotellet disponerer 2. 3. og 4. etasje i den nye murbygningen som kjøpmann Peder Store-sund har bygd i Haraldsgata, og dessuten får hotellet 2. etasje i den gamle trebygningen på hjørnet av Haraldsgata og Nils Skorpensgata. Denne etasjen er bygd sammen med murbygningen, og her finner en kjøkkendepartementet, matsalen og salongen og et rom som har store, doble dører og kan settes i samband med salongen. 

Gjesterommene blir i murbygningen. Det er i alt 18 av dem, og alle har innebygde klæsskap, varmt og kaldt vann. Seks av dem har dusj. Alle gjesterommene får telefon og moderne, tiltalende utstyr i møbler og senger, til dels med paradismadrasser. I alle korridorer og på alle rom er det teppe på gul-vet, og i hele huset er det sentralfyring. Der er baderom i hver etasje og flere W.C. I det hele er det gjort alt for at gjesterommene skal være så koselige og sanitære som mulig, og vi spår at det blir ikke vanskelig for gjestene å finne seg til rette i det nye hotellet, som er et helt tidmessig hotell i alle måter. Bestyrerinne er frk. Anna Røgenæs.

Anna Røgenæs var bestyrerinne fra starten i 1936 og til 1947. Hun sluttet da hun åpnet hotel Astoria. Gerd Semb overtok stillingen som bestyrerinne. Anna Røgenes arbeidet tidligere på Victoria hotel i Haugesund og i Stavanger. Hun var også bestyrerinne på Sola Strandhotel.

I 1938 ble lokalene utvidet, ved innkjøp og ominnredning av den tilstøtende eiendom Nils Skorpens-gate 3, hvoretter en fikk 28 værelser. Senere ble ble det foretatt en utvidelse så hotellet fikk 32 værelser.

Hotellet ble nedlagt i 1959 og senere revet. Eiendommen har nå et nybygg med leiligheter og butikk.

Kilde: Haugesund mållag 1906-1956. Diverse aviser og tidsskrift fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden