Paradis

Paradis. Foto: Erling Jensen.
Paradis. Foto: Erling Jensen.

Paradis ligger i Stavanger og er navnet på skråningen fra Storhaug ned til østbredden av Hillevågsvatnet. 

Navnet er først kjent fra en eiendomstvist i 1686. Da kalte sogneprest Jens Godzen dette området for Paradis. Paradis ble utlagt til tomter i 1872, og det var altså ikke de som slo seg til her som døpte området for Paradis. Senere hørte store deler av Paradis til Søren Berners eiendom på Storhaug. Disse frodige og sør-vest vendte bakkene har nok tidlig vært attrak-tive for både dyrking og bosetning. Derfor er navnet ikke tilfeldig valgt. De fleste boliger som ligger i Paradis i dag skiller seg da også noe ut fra det som ellers er vanlig i bydelen. På sett og vis kan vi si at Paradis er blant de mer "fornemme" strøk på Storhaug.

Skipsreder Dagfin Berner bygde et karakteristisk hus i sveitserstil i 1875. Det var tegnet av arkitekt Henrik Nissen som også tegnet Breidablikk. Da Berner døde i 1893, ble eiendom-men som har adresse Paradis 5, kjøpt av den kjente kvekeren og skipsrederen Thorstein Bryne (1852–1941). Forfatter og journalist Theodor Dahl flyttet til Paradisveien 80 rundt 1924. En bronsebyste av ham er reist i Paradisveien like ved Pølsesvingen. Kunstneren Thoralf Gjesdal bodde i nr 60 fra 1939 til sin død i 1963. Mange av motivene hans er hentet fra Paradis.

Paradisområdet ligger i forlengelsen av Stavanger sentrum mot sør, langs Lagårdsveien (RV 44), jernbanen og Hillevågsvatnet. Området er på ca. 211 dekar og det meste av dette er benyttet av NSB til jernbaneformål og av Linjegods til godstransport. Grunneier i området er NSB og Stavanger kommune. Flere statlige virksomheter som politi, fylkesmann og vegsjef er etablert langs Lagårdsveien. Paradis ligger ca 1–2 km fra Stavanger sentrum.

Paradisområdet vil trolig bli utviklet som et supplement til Stavanger sentrum, for på denne måten å styrke Stavanger sentrum som kommune- og fylkessenter.

Kilde: John G. Johnsen og Gunnar M. Roalkvam: Storhaug Bydelsleksikon. Mesi Forlag as 2001.

Til hovedsiden