Steinkopfstykket

Steinkopfstykket ligger i Stavanger og er et boligstrøk som ligger mellom Solandsbakken og Lyngveien i Eiganes og Våland bydel. Det var en del av den gamle bymarken Egenes, som strakte seg i en halvsirkel nordover fra Mosvatnet til Kalhammeren. I 1771 ble bymar-ken delt opp i løkker eller parseller, som ble auksjonert bort til byens innbyggere.

Bildet øverst viser Steinkopfstykket og Årrestadstykket som ble utbygget i 1952–1954. Foto: Stavanger Boligbyggerlag.

Etter en tid skulle parsellene tilbakeføres til byen, men i stedet ble eiendommene solgt. En av parsellene ved Randabergveien fikk navn etter eieren, Johan Peter Steinkopf.

Johan Peter Steinkopf ble født i Stavanger 7. april 1811. Han var kveker og drev brennevins-handel i Søregata 24. Han var forøvrig halvbror til min tipp tippoldefar Anton Theodor Stein-kopf (1824–1904). Johan Peter Steinkopf døde i Stavanger i 1889.

De siste som drev gården på Steinkopfstykket var Laura Aarrestad og Halvor T. Aarrestad. I 1952–1954 ble det meste av eiendommen bebygd med rekkehus og eneboliger. Stavanger Boligbyggerlag sto for byggingen av over 200 boliger på Steinkopfstykket og Årrestadstyk-ket (øst for Randabergveien). Mange av disse var av typen som kalles Stavanger-rekkehus, tegnet av arkitektene Retzius og Bjoland.

Steinkopfstykket ca. 1900. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Steinkopfstykket ca. 1900. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

På en høyde nord for Solandsbakken sto en tysk kanonstilling under krigen. Her er det nå et stort friområde med lekeplass og balløkke. Gatene på Steinkopfstykket er Bøkeveien, Furu-veien, Bjørkeveien og Almveien. 

Relatert lenke: Steinkopf-slekten

Til hovedsiden