Steinkopfstykket

Steinkopfstykket ligger i Stavanger og er et boligstrøk som ligger mellom Solandsbakken og Lyng-veien i Eiganes og Våland bydel. Det var en del av den gamle bymarken Egenes, som strakte seg i en halvsirkel nordover fra Mosvatnet til Kalhammeren. I 1771 ble bymarken delt opp i løkker eller parseller, som ble auksjonert bort til byens innbyggere.

Bildet øverst viser Steinkopfstykket og Årrestadstykket som ble utbygget i 1952–1954. Foto: Stavanger Boligbyggerlag.

Etter en tid skulle parsellene tilbakeføres til byen, men i stedet ble eiendommene solgt. En av parsell-ene ved Randabergveien fikk navn etter eieren, Johan Peter Steinkopf.

Johan Peter Steinkopf ble født i Stavanger 7. april 1811. Han var kveker og drev brennevinshandel i Søregata 24. Han var forøvrig halvbror til min tipp tippoldefar Anton Theodor Steinkopf (1824–1904). Johan Peter Steinkopf døde i Stavanger i 1889.

De siste som drev gården på Steinkopfstykket var Laura Aarrestad og Halvor T. Aarrestad. I 1952–1954 ble det meste av eiendommen bebygd med rekkehus og eneboliger. Stavanger Boligbyggerlag sto for byggingen av over 200 boliger på Steinkopfstykket og Årrestadstykket (øst for Randabergveien). Mange av disse var av typen som kalles Stavanger-rekkehus, tegnet av arkitektene Retzius og Bjoland.

Steinkopfstykket ca. 1900. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Steinkopfstykket ca. 1900. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

På en høyde nord for Solandsbakken sto en tysk kanonstilling under krigen. Her er det nå et stort fri-område med lekeplass og balløkke. Gatene på Steinkopfstykket er Bøkeveien, Furuveien, Bjørkeveien og Almveien. 

Relatert lenke: Steinkopf-slekten

Til hovedsiden