Hagltårnet

Hagltårnet ble reist i Stavanger i 1911. Det ble bygd av Stavanger Tinfabrik som lå i Ryfylkegata 45 i Lervig. Man spesialiserte seg på bly, blylegeringer og fremstilling av hagl.

Utstyret ble kjøpt brukt av Den norske Hagelfabrik i Drammen. Hagltårnet var et 58 meter høyt jerntårn med et smeltehus på toppen.

Smeltet bly ble helt gjennom en vibrerende sil. Blydråpene falt fritt 58 meter og størknet underveis. Haglet landet i et vannkar. Deretter ble de helt ut over glassplater, og etter bearbeiding og polering sammen med grafitti-støvblanding var de klar til bruk.

Det var lite brannmannskapene kunne gjøre da det brant i huset på toppen av tårnet 4. november 1930. Slangene rakk ikke opp, så de måtte bare se på at trehuset brant opp. Det nye huset ble bygd av jern-plater. En smeltegryte med flere hundre kilo flytende metall falt ned fra toppen av tårnet og brøt gjen-nom taket på maskinhuset som også ble antent. Her fikk brannvesenet slukket brannen.

5. februar 1937 skjedde det en tragedie. Vaieren til heisen røk og Birger Madsen som betjente utstyret i tårnet falt ned og ble drept. Han etterlot seg kone og syv barn. Heisen var i dårlig stand. Den manglet hastighetsregulator og hadde rustne bremseanordninger.

I 1949 var fabrikken moden for fremstilling av enda et produkt. Da ble det startet produksjon av kobber-legeringer. I 1950-årene begynte hermetikkindustrien å ta i bruk esker av aluminium, og da omstilte be-driften seg til produksjon av aluminiumslegeringer.

I 1971 ble haglproduksjonen lagt ned. Hagltårnet ble revet og tatt ned ved hjelp av en kran 23. juli 1974. Men kranen klarte ikke å holde igjen da tårnet tippet, og dermed brakk tårnet og falt over den ene fabrikkbygningen som fikk store skader. Ingen personer ble skadet.

Hagltårnet.
Hagltårnet.