Hillevågsvatnet

Foto: Linn Glosimot.
Foto: Linn Glosimot.

Tekst: Erling Jensen
Hillevågsvatnet ligger i Stavanger og er en stor bukt i Gandsfjorden ved Hillevågen. Kontakten med fjorden er gjennom et smalt sund, Hillevågsstrømmen. Hillevågsvatnet ble innlemmet i Stavanger kommune 13. juli 1905.

1800-tallet var det et badehus her. Carl Lous skrev i 1868: Ønskelig kunde det være med Tiden at faa en Vei rundt Hillevaagsvandet med Bro over Indløbet.

Veien kom i 1880-årene, men Strømsbrua kom først 21. mai 1960. Den 289 meter lange brua ble åpnet av ordfører Jan Johnsen. Da den ble åpnet, slapp tungtrafikken fra Østre bydel i Stavanger å kjøre om sentrum, og trykket fra tungtrafikken i sentrum ble mye lettere.

I mange år ble Hillevågsvatnet skjemmet med store utslipp av kloakk, og stanken kunne til tider være uutholdig. Tidligere lå det en søppelplass innerst i bukta, men den forsvant i slutten av 1940-årene. Kloakkutslippene ble avviklet i 1980-årene.

Hillevågsvatnet har i mange år vært en lun og god havn for småbåter, og er også utbygd som båthavn. Stavanger Motorbåtforening er Norges eldste motorbåtforening og disponerer mer enn 1100 båtplasser. Roklubben Terje Vigen har sitt klubbhus innerst i bukta. Tidligere lå også Stavanger Roklub ved innseilingen til Hillevågsvatnet.

Til hovedsiden