Skeiehuset

Skeiehuset i 1939. Foto: Gard Paulsen/Stavanger Byarkiv.
Skeiehuset i 1939. Foto: Gard Paulsen/Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Et av Stavangers største sjøhus og desidert største trehus lå i Jorenholmsgata 12 på Jorenholmen, omtrent der hvor parkeringshuset ligger i dag. 

Jorenholmen er en holme som ligger i Stavanger sentrum. I 1784 ble det bygget en steinbro fra Hol-men og inn til land. Senere har sundet blitt fylt ut og vokst sammen med byen. Skeiehuset ble oppført av kjøpmann Henrik Svendsen i begynnelsen av 1880-årene. Han drev en stor manufaktur- og kolo-nialforretning i Østervåg og var en av byens mest velstående menn. Han eide også huset der hvor Marnburgs forretningsbygg i Østervåg ligger. Det var Svendsens konkurs i 1882 som førte til det ras av konkurser som skaket opp hele Stavanger i 1880-årene. Senere ble huset kjøpt av Gustav O. Abra-hamsen, senere av Mons Isaksen, deretter av bergensfirmaet Behrens & Kars, som igjen solgte huset til Syvert Skeie i 1936. Da huset ble solgt i 1966, het eieren Jørgen Skeie. Huset ble da solgt til Stavan-ger kommune for 386 000 kroner.

Bygningen ble opprinnelig oppført som sjøhus, men etter at Jorenholmskaien ble anlagt fikk den fasade mot tre gater og egnet seg godt som utleie til butikker. I dette fire-etasjers sjøhuset holdt en rekke ulike kafeer, butikker og kontorer til. Etter at bygningen ble revet i januar 1967, ble det satt opp en forretningsbrakke der en del av leietakerne fortsatte driften i noen år inntil også den ble revet.

Kilde: Verket - fra seil til presse. Erling Jensen. Piren Forlag 2016.

.Til hovedsiden