Carl Tomassen

Ved en tilfeldighet fant jeg følgende artikkel i Grimstad Adressetidende fra 9. september 1902:

Stor Arv til Stavanger.
En Stavangermand ved Navn Karl Tomassen reiste for mange Aar siden til De forenede Stater i Amerika. Det var i Borgerkrigens Tid. Han lod sig straks hverve og opnaaede snart Ry for sin Dristig-hed, hvor der var Fare paa Færde. Efter Borgerkrigens Slut deltog han i kampen mod Indianerne, og det paastaaes endog, at han fulgte Indianernes Eksempel og skalperede sine faldne fiender. Senere oprettede han Spillehuset "Den hvide Elefant" i New York og tjente mange Penge.
Den 19de August sidstleden døde han og efterlod sig en Formue paa en halv Million Dollars. Da han imidlertid ingen Arvinger havde i Amerika, vil Arven tilfalde en Broder og nogle andre Slegtninge af ham i Stavanger.

Ved videre søk fant jeg følgende i avisene Nordisk tidende og Skandinaven:

Carl H. Tomassen var født i Lyse i 1841. Hans egentlige navn var Kristoffer Gundersen. Han reiste som kokk på en norsk bark, og i 1862 forlot han fartøyet og gikk i land i New York. Der fikk han arbeid i en tysk slakterbutikk. Han ble interessert i hesteveddeløp, og begynte som bookmaker. Senere kjøpte han "The white elephant" som var et spotshotell med veddeløpsbane i nærheten av New York. 

Carl Tomassen (Kristofer Gundersen) ble født på Lyse, Høle 28. desember 1841 og døde i 1902. Foreldrene var Gunnar Toreson og Joren Halvorsdatter. Han hadde tre søsken: Gunhild Gunder-sen, Halvor Gundersen og Tore Gundersen.

Om noen har mer informasjon så vennligst ta kontakt: erlingpost@gmail.com

Til hovedsiden