Constance Lothe

Tekst: Erling Jensen
Constance Lothe var en dominerende skikkelse i Haugesunds sosiale liv. Hun var engasjert i politikk, kvinnesak, avholdssak og hjelp til trengende sjøfolk, fiskere og trette husmødre.

Da landhandler Rasmussen fra Sand trengte en guvernante, ansatte han den 18 år gamle Constance. Den unge damen var så absolutt kvalifisert til jobben, hun hadde nemlig utdannet seg hos selveste Nathalie Zahle i København. Etter tre år hos landhandleren på Sand flyttet Constance til Haugesund hvor hun ble ansatt som bestyrerinne ved Haugesund private pikeskole. Etter fem år i byen ble hun gift med den 17 år eldre skipsrederen Arne Lothe. Constance Marie Mourier Kruse som ble født i Kongsvinger i 1855 fikk nå etternavnet Lothe og var dermed blitt skipsrederhustru. Constance solte seg imidlertid ikke i glansen av sin mann, men viste at hun sto godt på egne bein.

Constance var en svært samfunnsengasjert kvinne med stor interesse for sosialpolitiske spørsmål. I 1906 var hun initiativtaker til å stifte Haugesunds Kvinneråd som var en tilslutning av forskjellige foreninger som Barnehjemmet, Hvite Bånd og Sanitetsforeningen. Kvinnerådet som var en makt-faktor i Haugesund, tok initiativ til en rekke sosiale tiltak. De var medlem av International Council of Women og var engasjert i fredsarbeid. 

Hele artikkelen kan leses i e-boken Vestlandskvinnene.

Til hovedsiden