Tippoldeforeldre - farssiden

Ole Jensen Holm (1831–1908)
Sønn av Jens Jensen Holm og Jorene Helene Andersdatter. Ole Jensen Holm er min tippoldefar. Les mer om han her.

Ole Jensen Holm
Ole Jensen Holm

Christopher Olai Ommundsen (1829–1909)
Sønn av Ommund Christoffersen Sørnes og Dorthe Magrethe Knudsdatter. Christopher Olai Om-mundsen er min tippoldefar og ble født på Jelsa i 1829. I 1845 ble han konfirmert og fikk karakter God. Han var gift med Anne Hellene Andreasdatter (1834–?). I 1907 bodde han i St. Hans gate 8. Hans yrke var sjømann. Han døde av alderdom svigt 30. november 1909 i Stavanger.

Anne Hellene Andreasdatter (1834–?)
Datter av Andreas og ukjent. Anne Hellene Andreasdatter er min tippoldemor og ble født 20. februar 1834 i Nedre Strandgate i Stavanger. Hun ble døpt i Stavanger domkirke.

Barn: Oluf Daartin Christoffersen (1856–?), O. Johan Christoffersen (1861–?), Axel Christian Christof-fersen (1864–?), Alfred Christian Ommundsen (1877–?) og Kristofa Margrethe Ommundsen (1878–1949).


Hans Tobias Evertsen (1847–?)
Sønn av Evert Tollefsen og Askjerd Salvesdatter. Hans Tobias Evertsen er min tippoldefar. Han ble født i Stavanger i 1847 og arbeidet som reperslager og skipstømmermann. Han var gift med Elen Marie Bendixen Sunde (1850–?).

Elen Marie Bendixen Sunde (1850–?)
Datter av Bendix Bendixen Sunde og Marthe Enoksdatter. Elen Marie Bendixen Sunde er min tipp-oldemor og ble født i Stavanger 26. august 1851.

Barn: Bendix Sunde Evertsen (1876–1956)


Mons Knudsen Vaage (1835–1910)
Sønn av Knut Johannessen (1789–1866) og Anna Marie Gunnarsdatter (1797–1870). Mons Knudsen Vaage er min tippoldefar og ble født på Søre Vaage i Avaldsnes 4. mai 1835. Gårdsnummer 89, bruksnummer 3. (Utskilt fra bnr 1 i 1809). 

Han reiste til Kvinesdal da han var 23 år gammel og giftet seg 21. mai 1859 med Anna Kristine Bernts-datter (1831–1903). I 1894 bodde familien i Øvre Banegade 26. I 1900 bodde familien i Nedre Kleve-gade 4, og Mons står oppført som stenarbeider.

I den kommunale folketellingen for 1902 bodde han sammen med kone og barn. I 1904 bodde han sammen med en ukjent kvinne. Det står oppført at han var drikfældig. Mons Knudsen døde 4. januar 1910 på Arbeidsgården hvor han bodde og arbeidet de siste seks årene av sitt liv.

Nekrolog i Stavanger Aftenblad 10. januar 1910:
Mons Vaage begravedes idag fra kapellet. Pastor Johnson talte i kapellet og pastor Lunde forretted ved graven. Den gamle tro og flittige arbeider fik et vakkert eftermæle i pastorens tale.
Mons Vaage har været paa Arbeidsgaarden i omkring 6 aar. og uagtet han var oppe i 70-aars alde-ren, har han dog været en meget flittig arbeider. Alltid var han villig til at gjøre, hvad man bad ham om, og venlig og omgjængelig var han, saa alle var glad i gamle Mons. Han døde midt under sit arbeide. Paa sin dødsdag var han beskjæftiget med et eller andet arbeide ude paa marken. Herun-der rammedes han av et slagtilfælde og døde hurtig.

Anna Kristine Berntsdatter (1831–1903)
Datter av Bernt Andreas Berntsen (Thomesen?) og Rakel Larsdatter. Anna Kristine Berntsdatter er min tippoldemor. Hun ble født i Kvinesdal/Legnesogen i 1831. I 1845, da hun var 14 år, arbeidet hun som tjenestepike. Hun døde 14. juni 1903 i Stavanger.

Barn: Anne Marie (Maia) Monsen (f. 1859 i Kvinesdal), Bertinius Monsen (f. 1862 i Hetland), Cornelius Gunvald Monsen (f. 1870 i Stavanger), Anna Mathilde Monsen (1874–1958).

Se også: Tipp tippoldeforeldre.

Til hovedsiden