Hermes Canning

Foto: Tønnes Sandstøls samling/Stavanger byarkiv.
Foto: Tønnes Sandstøls samling/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Jugendbygningen ble oppført i 1916 av eierne bak Hermes Canning Co. AS. Bedriften ble etablert 10. august 1916 av brødrene Mandius og Randulf Mæland. Produksjonen startet våren 1917 med Mandius Mæland som daglig leder.

Bygningen lå i Haugesundsgata 39 i Storhaug kommunedel. I 1923 ble bygningen overtatt av The Norwegian Pure Foods Canneries AS. Disponent var Bernhard Sanstøl. Firmaet innstilte produksjonen i 1925 og bygningen ble da overtatt av Preserving Co. Nor nr. 2. I 1960 ble den solgt til Vestlandske Gummivarefabrikk som brukte den til lager og laboratorium. Den 25 meter høye fabrikkpipen ble revet i 1963.

20. oktober 2009 vedtok byutviklingsrådet i Stavanger å anbefale riving av bygningen for å bruke eiendommen til blant annet parkeringsplass for Johannes Læringssenter, som igjen eies av Stavanger kommune. Dette var stikk i strid med byantikvarens anbefalinger. 

Søknad ang. riving ble forelagt byantikvaren, som uttalte flg:
Bygningen er en vakkert utført fabrikkbygning i jugendstil. Eksteriøret bærer preg av at den gjennom flere år ikke har vært i bruk. Flere av de opprinnelige vinduene har defekte ruter, men ellers fremstår bygningen svært autentisk, og således en sjeldenhet i bydelen. Svært mange bygninger fra Stavan-gers rikholdige hermetikkindustrihistorie er dessverre gått tapt gjennom siste generasjons bytransfor-masjon. Av de bygningene som er bevart, er det kun et fåtall som er autentiske. De fleste er gjerne ombygget, og har fått moderne vindusutforminger, moderne dører og ny taktekking.

Gjennom arbeidet med revisjon av kulturminneplanen, ble denne bygningen registrert som viktig. Dette ble gjort uavhengig av hvilken reguleringsstatus bygningen har i dag. Vi ønsket å gi bygningen en bevaringsstatus i revidert plan. På dette grunnlag anbefalte byantikvaren at bygningen skulle reguleres til bevaring i forbindelse med søknad om riving.

Bygningen ble revet 18. desember 2010.

Kilde: Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden