Kaia Knutsen

Tekst: Erling Jensen
Gjertrud Karine Knutsen er hennes egentlige navn, men hun er mest kjent under navnet Kaia Knut-sen. Hun ble født 9. januar 1887 og døpt i Åkra kirke 30. januar samme år. Hun var den yngste av elleve søsken. Hun var en driftig kvinne, og Kaiasausen som hun tok patent på ble en stor suksess.

Hennes foreldre var fisker Knud Torgjelsen Akreøen (1831–1895) og Gjertrud Randine Jensen (1845–1929). De giftet seg i 1862.

Da Kaia var 27 år gammel reiste hun til Egersund hvor hun leide sjøhus og drev mottak av sild og fisk. Da hun senere reiste tilbake til Åkrehamn etablerte hun og Helene Johannesen forretning med salg av dagligvarer, klær og sko. Forretningen fikk navnet Knutsen og Johannesen og lå i huset til Martin Håkonsen. Kaia skilte lag med Helene Johannesen en gang mellom 1915 og 1920. Hun bygde da sitt eget hus i Åkrehamn hvor hun etablerte ny forretning. Her ble det solgt barneklær, herreklær og sko.

Kaia bygde også hus på Vea hvor hun solgte klær. Hun etablerte Svendsholmen Sildesalteri sammen med sine brødre Henrik og Jens Knutsen. Hun trakk seg imidlertid ut av firmaet etter kort tid da hun hadde andre planer.

I 1920 oppførte hun Kaiahuset som var et murhus i Åkravegen 22. Her hadde hun griser i første etasje og høns i andre etasje. Da dyreholdet ble avsluttet pusset hun opp huset og drev med produksjon av fiskeboller og fiskepudding. Hun la også ned leverpostei og kjøttkaker på boks. Kaia-sausen som hun tok patent på ble en stor suksess, den solgte bra både i Norge og i utlandet. Den ble også populær til matlaging ombord i fiskefartøyene.

I 1930 opprettet Kaia et legat under navnet Åkrehamns gamleheim. Til legatet ga hun et murhus med 12 værelser og to kjøkken. Dette ønsket hun å gi til Åkra Herred. Gaven ble mottatt med takk fra ordføre-ren, men ble avslått året etter med begrunnelse i at kommunen ønsket et kombinert gamlehjem og fattighus.

Kaia Knutsen som 14-åring. Utsnitt fra klassebilde i 1901.

Gjertrud Karine "Kaia" Knutsen døde 10. oktober 1959, 72 år gammel. Hun er gravlagt på Åkra kirkegård. (Felt: E. Rad: 04. Gravnr. 032).

Til hovedsiden