Indraberget og Ytraberget

Indraberget og Ytraberget ligger i Hafrsfjorden og tilhører Sola kommune. Ytraberget henger sammen med Indraberget, mellom Sørnesvågen og Grannesvågen.

I Sola er det registrert tre bygdeborger, Bjerget på Haga,  Myklaberget på Røyneberg og Ytraberget på Sørnes. På toppen av Ytraberget ligger det rester etter en bygdeborg. Det finnes ca. 390 slike i Norge, og mer enn 50 av disse ligger i Rogaland. Bygdeborgene var forsvarsanlegg og tilfluktssted hvor mennesker og dyr søkte tilflukt ved fare. En annen tolk-ning er at militære holdt til her og at høydene tjente som utkikksposter der en brente varder. Felles for bygdeborgene er at de var lette å forsvare og lå på steder som fra naturens side var vanskelig tilgjengelige. Bygdeborgen på Ytraberget er nevnt i Snorres kongesagaer. Det var antakeligvis her Agder-kongen Kjøtve den rike søkte tilflukt før han rømte videre ned-over Jæren etter å ha tapt slaget mot Harald Hårfagre i Hafrsfjord.

En bautastein med Kong Olavs signatur ble reist på toppen av Ytraberget ved 1100-årsjubi-leet til slaget i Hafrsfjord i 1972. 

Det finnes rundt 300 ulike planter i området. Jordsmonnet her er svært rikt på mineraler og kalk. Det gir grobunn for en ualminnelig rik flora.

Til hovedsiden