Bolette Wiese

Tekst: Erling Jensen
Bolette Wiese var selvlært og hadde et usedvanlig pedagogisk talent. I 1856 etablerte hun Frøken Wieses pikeskole i Stavanger som hun drev i 40 år.

Bolette Sophie Wiese ble født i Bergen 5. mai 1822. Størstedelen av sin barndom og ungdom bodde hun hos sin bestefar, godseier Knagenhjelm i Sogn. Hun kom til Stavanger i 1845, og begynte da som guvernante hos familiene Sundt og Köhler. I 1856 etablerte hun Frøken Wieses pikeskole i Rosnes-huset i Nedre Strandgate 16. 50 piker ble innskrevet 1. november 1856 som første kull.

I 1866 kjøpte hun en stor eiendom av Fredrik Petersen i Laugmannsgata 7. Det fulgte med en stor og vakker hage. Skolen holdt til her i over 30 år. I 1890-årene hadde skolen mer enn 200 elever. Lærer-personalet besto av elleve lærerinner og fem lærere. I 1896 trakk Bolette seg tilbake, og overlot styrin-gen til sin søster Johanna Wiese. Søsteren hadde vært med siden 1857, og i 1891 ble hun medbestyrer-inne. Skolen ble lagt ned i 1899, og de fleste elevene fortsatte på Frøknene Rings pikeskole og Storms skole.

Laugmannsgata 7. Foto: Erling Jensen.
Laugmannsgata 7. Foto: Erling Jensen.

Bolette Wiese var skolens ledende kraft i førti år, helt fram til 1896. Hun var selvlært, men skal ha vært i besittelse av et usedvanlig pedagogisk talent. Da hun gikk av, fikk hun overrakt en diger sølvskål fylt med 4500 kroner i gull, som var samlet inn blant daværende og tidligere elever. 

"I sit ydre væsen ofte barsk og utilnærmelig hadde hun et varmt hjertelag. Mangen dranker og slag-broder har hun tat sig av og hjulpet paa bedre veie, mangen forkommen ung pike har hun reddet fra undergang". 
(Stamtavle over familien Wiese i Norge. Nasjonaltrykkeriet, 1927).

Søsteren Hanna overtok styreransvaret de siste årene. Hun døde 6. desember 1927, nær 90 år gammel.


Bolette Wiese døde 13. mai 1913, 91 år gammel. Ved hennes bortgang het det: 

I tusen av hjem vil mødre og bedstemødre sende en kjærlig tanke til den ranke og retlinjede opdrager-inde, hvem de skylder saa meget. Det store ved frk. Wiese var at hun ikke blot var en dygtig lærerinde, rikt begavet og kundskapsrik og interessert for alle livets spørsmaal, men hun var først og fremst op-dragerinden, der la an paa at utvikle børnenes karakter og skape gode retlinjede personligheter av dem. Alt i alt en type - som frk. Falbe i Kiellands «Else» - en personlighet, som ingen tids skole uten skade kan savne!

Bolette Wieses gate
Gata går fra Avaldsnesgata i sørøstlig retning, forbi Nylund skole, til Nedstrandsgata.

Til hovedsiden