Bolette Wiese

Hun var selvlært og hadde et usedvanlig pedagogisk talent. I 1856 etablerte hun Frøken Wieses pikeskole i Stavanger som hun drev i førti år.

Bolette Sofie Wiese ble født i Bergen 5. mai 1822. Hun kom til Stavanger i 1845, og begynte da som guvernante hos familien Köhler i Hillevåg. I 1856 etablerte hun Frøken Wieses pikeskole i Rosnes-huset i Nedre Strandgate 16. 50 piker ble innskrevet som første kull 1. november 1856. 

I 1866 kjøpte hun en stor eiendom av Fredrik Petersen i Laugmannsgata 7. Det fulgte med en stor og vakker hage. Sko-len holdt til her i over 30 år. I 1890-årene hadde skolen mer enn 200 elever. Lærerpersonalet besto av elleve lærerinner og fem lærere. I 1896 trakk Bolette seg tilbake, og overlot styringen til sin søster Johanna Wiese. Søsteren hadde vært med siden 1857, og i 1891 ble hun medbestyrerinne. Skolen ble lagt ned i 1899, og de fleste elevene fortsatte på Frøk-nene Rings pikeskole og Storms skole.

Bolette Wiese var skolens ledende kraft i førti år, helt fram til 1896. Hun var selvlært, men skal ha vært i besittelse av et usedvanlig pedagogisk talent. Da hun gikk av, fikk hun overrakt en diger sølvskål fylt med 4500 kroner i gull, som var samlet inn blant daværende og tidligere elever. Søsteren Johanne overtok styreransvaret de siste årene. Johanna Wiese døde 6. desember 1927, nær 90 år gammel.


Bolette Wiese døde i mai 1913, 91 år gammel. Ved hennes bortgang het det: 

I tusen av hjem vil mødre og bedstemødre sende en kjærlig tanke til den ranke og retlinjede opdragerinde, hvem de skyl-der saa meget. Det store ved frk. Wiese var at hun ikke blot var en dygtig lærerinde, rikt begavet og kundskapsrik og inter-essert for alle livets spørsmaal, men hun var først og fremst opdragerinden, der la an paa at utvikle børnenes karakter og skape gode retlinjede personligheter av dem. Alt i alt en type - som frk. Falbe i Kiellands «Else» - en personlighet, som ingen tids skole uten skade kan savne!

Bolette Wieses gate
Gata går fra Avaldsnesgata i sørøstlig retning, forbi Nylund skole, til Nedstrandsgata.