Bolette Wiese

Bolette Wiese var selvlært og hadde et usedvanlig pedagogisk talent. I 1856 etablerte hun Frøken Wieses pikeskole i Stavanger som hun drev i 40 år.

Bolette Sofie Wiese ble født i Bergen 5. mai 1822. Hun kom til Stavanger i 1845, og begynte da som guvernante hos familien Köhler i Hillevåg. I 1856 etablerte hun Frøken Wieses pikeskole i Rosnes-huset i Nedre Strandgate 16. 50 piker ble innskrevet som første kull 1. november 1856. 

I 1866 kjøpte hun en stor eiendom av Fredrik Petersen i Laugmannsgata 7. Det fulgte med en stor og vakker hage. Skolen holdt til her i over 30 år. I 1890-årene hadde skolen mer enn 200 elever. Lærerpersonalet besto av elleve lærerinner og fem lærere. I 1896 trakk Bolette seg tilbake, og overlot styringen til sin søster Johanna Wiese. Søsteren hadde vært med siden 1857, og i 1891 ble hun medbestyrerinne. Skolen ble lagt ned i 1899, og de fleste elevene fortsatte på Frøknene Rings pikeskole og Storms skole.

Bolette Wiese var skolens ledende kraft i førti år, helt fram til 1896. Hun var selvlært, men skal ha vært i besittelse av et usedvanlig pedagogisk talent. Da hun gikk av, fikk hun overrakt en diger sølvskål fylt med 4500 kroner i gull, som var samlet inn blant daværende og tidligere elever. Søsteren Johanne overtok styreransvaret de siste årene. Johanna Wiese døde 6. desember 1927, nær 90 år gammel.


Bolette Wiese døde i mai 1913, 91 år gammel. Ved hennes bortgang het det: 

I tusen av hjem vil mødre og bedstemødre sende en kjærlig tanke til den ranke og retlinjede op-dragerinde, hvem de skylder saa meget. Det store ved frk. Wiese var at hun ikke blot var en dyg-tig lærerinde, rikt begavet og kundskapsrik og interessert for alle livets spørsmaal, men hun var først og fremst opdragerinden, der la an paa at utvikle børnenes karakter og skape gode retlin-jede personligheter av dem. Alt i alt en type - som frk. Falbe i Kiellands «Else» - en personlighet, som ingen tids skole uten skade kan savne!

Bolette Wieses gate
Gata går fra Avaldsnesgata i sørøstlig retning, forbi Nylund skole, til Nedstrandsgata.

Til hovedsiden