Halvorsens Nøgterhedscafé


Murbygningen hadde adresse Skansegata 13 og ble oppført i 1897. Kaféen lå i kjelleretasjen. Foto: Ukjent.
Murbygningen hadde adresse Skansegata 13 og ble oppført i 1897. Kaféen lå i kjelleretasjen. Foto: Ukjent.

Tekst: Erling Jensen - april 2023
Halvorsens Nøgterhedscafé lå i den store murbygningen til Cornelius Middelthons Dampskibs-expedition AS i Skansegata 13 i Stavanger. 

Cornelius Middelthon (1869–1934), den senere statsråd, skjønte i ung alder at en dampskipsekspe-disjon måtte ligge i umiddelbar nærhet av kaien. Derfor kjøpte han Skansegata 13 med tilhørende sjøhus i 1895. Det lille huset ble revet og murbygningen ble oppført på den trange tomten i 1897.

Straks bygningen sto ferdig oppført i 1897 åpnet Lars Halvorsen sin kafé her. Med seg hadde han den 21 år gamle serveringspiken Marie Økland fra Ølen. Tidligere hadde hun arbeidet som væverske ved ullvarefabrikken på Ålgård. Lars Halvorsen var nok godt fornøyd med arbeidet hun utførte, for i 1904 overtok hun driften av kaféen. Hun ble etter hvert gift og fikk barn, og i 1910 overlot hun driften til sin 23 år gamle halvsøster Martha Økland fra Økland i Ølen. Kaféen lå på gateplan og ble drevet til om-trent 1920.


Mærk! Caféen i Middelthons Hus, Kaien, holdes ianledning Markedet aabent hele Natten.

Bildet ble tatt i april 2022. Foto: Google Maps.
Bildet ble tatt i april 2022. Foto: Google Maps.

Kilde: Skaal Stavanger! Erling Jensen. Allmennforlaget 2019.

Til hovedsiden