Hjalmar Thesen

Tekst: Erling Jensen - 26. oktober 2023
26. oktober 2023 publiserte NRK en artikkel ang. funn av hodeskaller hos Stavanger museum. Museet antar at hodeskallene ble donert i 1895 av Hjalmer Thesen.

Mannen som donerte hodeskallene het ikke Hjalmer, men Hjalmar Thesen. Han ble født 14. februar 1846 i Stavanger. Foreldrene var Arnt Leonard Thesen og Ane Cathrine Margretrhe Brandt. Faren var en kjent forretningsmann i Stavanger, og i 1845 startet han handelshuset A. L. Thesen & Co. Firmaet holdt til i Hauge-huset på Torget som Thesen bygget i 1852. I dag har Burger King tilhold i huset. Firmaet gikk konkurs, og 20. juli 1869 forlot Arnt Thesen Stavanger sammen med sin kone, to døtre og syv sønner. Den ene sønnen var Hjalmar Thesen. 

Familien slo seg ned i den lille kystbyen Knysna i Afrika, hvor de etablerte Thesen & Co. Firmaet drev med sagbruk, trelastforretning, møllebruk og hvalfangst. I 1928 hadde firmaet rundt 500 ansatte, og i 1933 over 1000 ansatte. Thesen eide på det meste mer enn 10 000 km2 land i Knysna-området.

I Stavanger museums årsberetning 1895 stå det:
Af hr. Hjalmar Thesen fra Cap har museet modtaget en smuk gave bestaaende af skelette af busk-mænd tilligmed stenredskaber fundne sammen med disse samt horn af bøffel og forskjellige antiloper.

I nekrologen som sto Aftenposten 28. juni 1922 kan man lese: Han har sammen med sine brødre gjentagne gange betænkt Stavanger museer med værdifulde gaver, bestaaende af natur- og industrigjenstande fra Syd-Afrika, til de respektive institutioners zoologiske og etnografiske afdelinger.

Hjalmar Thesen døde 16. juni 1922 i Sea Point nær Cape Town. Thesen & Co. ble drevet videre av sønnene.

Kilde: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden