Sørbø kirke

Sørbø kirke. Foto: Erling Jensen.
Sørbø kirke. Foto: Erling Jensen.

Sørbø kirke ligger i Rennesøy. Klebersteinen i utvendige hjørner, i portal, vinduer og alter er tatt ut i klebersteinbruddet på Ertenstein i Rennesøy.

Kirken er bygd i romansk, normannisk stil omkring 1140. Den er viet til St. Peter og er første gang nevnt i 1308 som et av de 14 kongelige kapellene. Lengden på kirken er 23 meter. Bredden på skip og kor/våpenhus er henholdsvis 9,5 og 6 meter. Kirken har ca. 100 sitteplasser. Den ble restaurert i 1883–1884, men restaurert delvis tilbake igjen i 1960-årene av arkitekt Valdemar Hansteen.

I boken Rennesøy prestegjeld 1837–1937 kan man lese:
Segna segjer at ho høyrde til dronning Magrete Skulesdotter. I 1656 vart ho vølt noko av tømmer-mennene Tore Nilsen og Tore Pettersen. I 1661 arbeide Soffren glassmester vindauga til kyrkja. Um desse vindaugo seier Sokneprest L.A. Oftedal: "Dens vinduer ere så småe, at en voksen mand skulde have nok med at krybe gjennem". Til 1881 var det tårn på kyrkja, men dette var nok vorte so til ned-falls at noko måtte gjerast med det. På søknad fekk då kyrkeeigarene kongeleg løyve til å riva det. I 1754 hev det vore eit slags offentleg på kyrkjene og hjå kyrkjeeigarne. I eit dokument som finst i 

Les mer om kirken i eboken Kirker i Stavanger kommune.

Til hovedsiden