Obrestad fyr

Bildet ble tatt i 2010. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i 2010. Foto: Erling Jensen.

Obrestad fyr ligger på Obrestad i Hå kommune i Rogaland. Fyret ble åpnet i 1873. I de 30 første årene fyret var i drift var lyskilden enkel oljebrenner med veke.

I 1902 ble den skiftet ut med en petroleums glødebrenner som ga et langt sterkere lys. I 1916 ble fyret elektrifisert, og det ble montert tåkesignal på fyret. Fyrbygget er bygd i granitt mens de andre bygningene er kledd med eternitt.

Under 2. verdenskrig ble området rundt fyret dekket med miner og piggtråd av tyskerne. På kort tid ble den fredelige fyrstasjonen omgjort til en viktig del av den tyske krigsmaskinen. I området rundt fyret ble det bygd bomberom. Tårnet hvor fyrlykten står, ble brukt som vakttårn av tyskerne.

I 1949/1950 ble det bygd en ny fyrvokterbolig, samtidig ble fyret modernisert. I 1991 ble fyret automatisert og avfolket. I 1998 ble det fredet etter Lov om kulturminner. Hå kommune kjøpte deretter fyret fra Kystverket 11. juni 2006. Det ble foretatt en omfattende restaurering av fyret i 2017. I dag er fyrbygningen etablert som museum, og Hå gamle prestegård står for vedlike-hold og museumsdrift.

Til hovedsiden