Skulpturene i Skudeneshavn

Hummerfiskerens kone. foto: Erling Jensen.
Hummerfiskerens kone. foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - oktober 2023
De tre vakre skulpturene på torget i Skudeneshavn har en unik historie som går helt tilbake til 1760 da kong Fredrik V av Danmark fikk anlagt en slottshage ved Fredensborg slott i Nordsjælland.

Slottshagen ligger i Nordmandsdalen og har 60 skulpturer av nordmenn og 10 av færøyinger. Skulpturene viser bønder, fiskere og koner iført folkedrakter fra 1700-tallet. Kong Fredrik V (1746–1766) var opptatt av å understreke det gode forholdet mellom Norge og Danmark som på den tiden var i union.

Slottshagen i Nordmandsdalen. Kilde: Mindeblade om det femte nordiske Studentermöde i Lund og Kjöbenhavn juni 1862.
Slottshagen i Nordmandsdalen. Kilde: Mindeblade om det femte nordiske Studentermöde i Lund og Kjöbenhavn juni 1862.

Jørgen Christensen Garnaas (1723–1798) fra Hallingdal var billedskjærer og postfører og leverte post til store områder i Sør-Norge. Han smidde små tredukker med de draktene han så når han reiste rundt med posten. Disse nøyaktige etterligninger sendte han til Det kongelige Kunstkammer i Køben-havn. Her fikk kongen se dukkene, og Garnaas fikk etter noen år audiens hos kongen som da bestilte små elfenbensdukker modellert på bakgrunn av figurene til Garnaas. Disse figurene dannet etter hvert grunnlag for en serie sandsteinsskulpturer i naturlig størrelse utført av hoffbilledhugger Johann Gottfried Grund. Disse ble etter hvert stilt opp i Fredensborg slottshage.

Hummerfiskeren. Foto: Erling Jensen.
Hummerfiskeren. Foto: Erling Jensen.

En undersøkelse som ble foretatt av anlegget i 1976, viste at skulpturene var svært skadet av vær og vind. I 1984 besluttet Slots- og Ejendomsstyrelsen at de originale skulpturene måtte sikres mot ytter-ligere forvitring – og at kopier skulle hugges og settes ut i barokkanlegget. Skulpturene ble gjenhug-get i Polen og Tyskland i en sterkere sandsteintype i perioden 1984–2001.

Hummerfiskerens kone. Foto: Erling Jensen.
Hummerfiskerens kone. Foto: Erling Jensen.

Senere ble det klart at tre av figurene hadde arbeidsfolk i Falnes prestegjeld på Sør-Karmøy som modeller. Karmøy kommune tok opp ideen om å bringe hjem skulpturene i 1988 og fikk positivt svar fra dronning Margrethe av Danmark.

Kveitefiskeren. Foto: Erling Jensen.
Kveitefiskeren. Foto: Erling Jensen.

Skulpturene Hummerfiskeren, Hummerfiskerens kone og Kveitefiskeren står på torget i Skudenes-havn. Hummerfiskeren ble avduket av kronprinsesse Sonja 21. juni 1989. Hummerfiskerens kone ble avduket av ambassadør Ole Ålgård 7. juni 1990, og Kveitefiskeren ble avduket av Gro Harlem Brundt-land 4. juni 1991.

I 2003 ble Hummerfiskeren nedkjørt av en traktor og ødelagt, men ble erstattet med en ny.

Kilder: Mindeblade om det femte nordiske Studentermöde i Lund og Kjöbenhavn juni 1862. Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden