Skudenes Meieri

Bildet ble tatt 3. desember 2023. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt 3. desember 2023. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - desember 2023
Skudenes Meieri ble anlagt i Skudeneshavn i 1883 som andelslag av bønder i Skudenes herred. Murbygningen ble oppført i Kaigata med halvannen etasje i 1901. 

Den gang ble gata kalt for Thorsagadå. Tidligere lå meieriet i kjelleren i et lite trehus som lå på samme sted. Huset var eid av John Pedersen Syre. Huset ble revet og nåværende murbygningen ble oppført.

Meieriet er flere ganger blitt modernisert. I 1924 ble det montert moderne kjøleanlegg og kjølelager for smør. Samtidig gikk de over til elektrisk drift.

Bildet ble tatt i 1970. Foto: Thorbjørn Vikre.
Bildet ble tatt i 1970. Foto: Thorbjørn Vikre.

1. januar 1967 ble meieriet sammensluttet med Haugesund Meieri. I september samme år ble bygnin-gen solgt til brødrene Kamstrup Stave og Ole Kasper Stave for 100 000 kroner. I 1976 rev de skor-steinen og ominnredet bygget. Meieribestyrer fra 1931 til 1967 var John Hellesland.

Simon Lie og Sigurd Nylund kjøpte bygget i 1983. Det ble restaurert, og et tilbygg ble oppført.

Annonse fra 1940.
Annonse fra 1940.

Til hovedsiden