17. mai-mannen - del 2

Tekst: Erling Jensen - juni 2010.
18. mai 2010 skrev jeg en artikkel om 17. mai-mannen. Jeg prøvde å sette meg inn i tankene til en ukjent mann jeg så på Storhaug. I artikkelen skrev jeg at jeg gjerne skulle hørt mannens historie, og slik ble det!

Noen dager etter at artikkelen ble publisert ble jeg kontaktet av hans datter som ga meg kontaktin-formasjon. Det viste seg at mange av mine tanker om mannen var riktige. Mannen heter Oddvar Svenning-Olsen og blir snart 90 år gammel. Han bor på Eiganes, og 17. mai gikk han fra sitt hjem til Hotel Atlantic for å se på barnetoget. Deretter gikk han videre opp bakkene til Storhaug skole der tre av hans syv oldebarn er elever, en meget sprek 90-åring med andre ord.

Arbeidet som ambulansesjåfør
Jeg besøkte Oddvar i hans bolig i Alexander Kiellands gate, hvor jeg fikk høre hans historie. Han for-talte at da krigen startet var det kaos og panikkstemning i Stavanger. Det gikk rykter om at byen skulle bombes av engelskmennene. Det ble da også sluppet bomber, men av tyskerne. Oddvar for-talte at de sparket og trillet på udetonerte bomber som lå på kaien. Han husker også at de tyske flyene gikk lavt over Johannesparken og skjøt fra mitraljøsene mens barna var på vei til skolen. Senere tok Oddvar kontakt med politiet og fikk der beskjed om å melde seg til tjeneste hos Stavan-ger Sivile Luftvern Sanitet. Saniteten som det ble kalt, holdt til i første etasje og kjelleren i Døves Hus på Storhaug. Her ble Oddvar fast ansatt som sanitetshjelper og arbeidet som ambulansesjåfør frem til 1944.

Storhaug skole
Om kvelden den 11. april 1940 ble et engelsk bombefly av typen Vickers Wellington skutt i brann av det tyske luftvernartilleriet på Varden og Våland. Som en lysende ildfakkel styrtet det brennende flyet ned mot Storhaug og sneiet Storhaug skole og flere bolighus som straks tok fyr. Skolen ble totalskadd, sammen med Jelsagata 12, 18 og 21, Opheimsgata 29 og 32, og Sandeidgata 31. De seks britene ombord i flyet og tre sivile døde av skadene de fikk. Mange ble såret, flere av dem alvorlig. Ni av disse ble fraktet til nødhjelpstasjonen i Døves Hus. Fem av dem var alvorlig skadd og ble sendt til Stavanger sykehus etter å ha fått en midlertidig forbinding. Som 19-åring var Oddvar en av dem som hentet ut døde mennesker fra nabohusene til skolen.

Distribuerte illegale aviser
I artikkelen nevnte jeg de illegale avisene. Det viste seg at Oddvar var med på å distribuerte disse. Han fortalte at det var mange som distribuerte aviser, men de kjente ikke hverandre. Det gjaldt om å kjenne så lite folk som mulig. De illegale avisene gikk fra hånd til hånd, og via post med nyheter som avslørte de tyske okkupantenes og de norske nazistenes løgnpropaganda. De formidlet nyheter om krigens gang, og de mobiliserte til moralsk kamp mot okkupasjonsmakten og deres håndlangere. Både Stritt folk og Frihet ble i en periode produsert i Hjelmelandsgata 1. Stritt folk var den eldste. Den ble startet av Einar Andreassen og kom med sitt første nummer 1. oktober 1940. Frihet ble etablert på nyåret i 1941 og Kristian Storsteen var redaktør. Det var mange rogalendinger med på utgivelsen og distribusjonen av de illegale avisene. Flere av ildsjelene havnet i utryddingsleirer etter at tyskerne rullet opp det illegale avis-arbeidet sommeren 1942.

Oppvokst i Østre bydel
Oddvar bodde i Nedre Dalgate fra han var ti år gammel og til han var godt voksen. Han badet i Bade-dammen, og fortalte at her var det jente- og guttetimer. De fikk ikke bade sammen. Når det var jente-timer gikk guttene inn i Spilderhaugviken og badet der. Plassen kalte de for Køln. Oddvar var medlem i Frisinn Sportsklubb og drev her med svømming. Det var svømming og sykling som opptok ham  mest. Han gikk på Johannes skole, og i begynnelsen av 1930-årene gikk han også på Abba, Stavan-ger Arbeidsskole for Gutter. Det ble et år i skomagaren og et år i smiå. I smiå laget han sine første lengdeløpsskøyter, de ble laget av jern, ikke av stål som i dag. De skøytet på Mosvatnet da man ikke fikk lov å benytte Breiavatnet selv om det var sikker is der. Når det endelig ble lov å skøyte på Breia-vatnet var det stor stas i byen.

Erling Jensen og Oddvar Svenning-Olsen.
Erling Jensen og Oddvar Svenning-Olsen.

Musiker
Da jeg kom inn i stuen til Oddvar la jeg straks merke til musikkinstrumentene som hang på veggen. Han spilte mange år i orkester, og i 1950-årene tjente de 50 kroner pr. kveld. Han var også med i Stavanger Mandolinorkester i en årrekke. Fremdeles spiller han trekkspill, og fortalte at han snart skal spille i 90-års dagen til en venninne. I slutten av samtalen ble det en del snakk om spilling da jeg selv har spilt i orkester. Oddvar fortalte om sin første forsterker, om Radionette båndopptakeren han fremdeles hadde, og om sitt nye trekkspill. Det var en meget oppegående mann som inviterte meg til samtale, og da jeg gikk hadde jeg nesten glemt at jeg hadde snakket med en mann på snart 90 år. 

Takk for praten Oddvar Svenning- Olsen!

Etterskrift:
Oddvar Svenning-Olsen ble født i 1920 og døde i 2015.

Den første artikkelen om 17. mai-mannen kan du lese her.

Til hovedsiden