Kvekerhuset i Tysvær

Kvekerhuset i Tysvær. Foto: Erling Jensen.
Kvekerhuset i Tysvær. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - mai 2015.
Kvekernes forsamlingshus på Stakland i Tysvær kommune ble kjøpt av Vennenes Samfunn i 1887.

Kvekerne hadde flere forsamlingshus rundt om i landet i forrige århundre, men huset på Stakland er det eneste i Norden som er bevart i sin opprinnelige stand. Huset ble brukt som møtehus for kvekerne i distriktet, og til overnattingsted for reisende norske og utenlandske kvekere.

Det norske kvekersamfunnets historie begynner i 1814 da prisonfanger kom hjem fra fangenskap i England og begynte med stille andaktsmøter i Stavanger og Christiania. Mange av de første norske utvandrerne til USA var kvekere fra Tysvær. Kunstmaleren Lars Hertervig kom fra en kve-kerfamilie. Tilknytningen til kvekermiljøet førte til at familien flyttet fra Borgøy i Tysvær til Stavanger rundt 1837.

I 1827 skrev presten i Tysvær følgende til sin kirkelige overordnede:
Quækersekten bær i sit skjød et i mig højeste Grad modbydeligt Foster - vild, ulovbunden Repu-blicanisme eller til og med Anarchie, der er i stadig Opposition med den borgerlige og kirkelige Orden.

Til hovedsiden