Kvekerhuset i Tysvær

Kvekerhuset i Tysvær. Foto: Erling Jensen.
Kvekerhuset i Tysvær. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - mai 2015.
Kvekernes forsamlingshus på Stakland i Tysvær kommune ble kjøpt av Vennenes Samfunn i 1887.

Kvekerne hadde flere forsamlingshus rundt om i landet i forrige århundre, men huset på Stakland er det eneste i Norden som er bevart i sin opprinnelige stand. Huset ble brukt som møtehus for kve-kerne i distriktet, og til overnattingsted for reisende norske og utenlandske kvekere.

Det norske kvekersamfunnets historie begynner i 1814 da prisonfanger kom hjem fra fangenskap i England og begynte med stille andaktsmøter i Stavanger og Christiania. Mange av de første norske utvandrerne til USA var kvekere fra Tysvær. Kunstmaleren Lars Hertervig kom fra en kvekerfamilie. Tilknytningen til kvekermiljøet førte til at familien flyttet fra Borgøy i Tysvær til Stavanger rundt 1837.

I 1827 skrev presten i Tysvær følgende til sin kirkelige overordnede:
Quækersekten bær i sit skjød et i mig højeste Grad modbydeligt Foster - vild, ulovbunden Republi-canisme eller til og med Anarchie, der er i stadig Opposition med den borgerlige og kirkelige Orden.

Til hovedsiden