Ole Blix

Cand. theol. Ole Blix ble født i Stavanger i 1817. Hans foreldre var skomaker Peder Olsen Blix og Ane Marie Rasmusdatter. Ole Blix studerte teologi og ville bli prest, men på grunn av tunghørthet måtte han oppgi prestegjerningen.

I stedet ble han medarbeider i W. C. Lønnings forlags- og kommisjonsbokhandel i Bergen. Men han lengtet hjem til fødebyen. Senere åpnet han egen bokhandel i Stavanger. Han var også redaktør i avisa Stavangeren en periode i 1850-årene.

I 1865-tellingen står Ole Blix oppført under yrkene Cand. theol. Literat, Forlægger, Sildesalter. Han var gift med Wilhelmine Joachime Franziska Calmeyer (1826–1899) som var født i Kongsberg. De fikk fire barn sammen.

Blix oversatte flere franske og tyske teologiske verk, og han skrev flere bøker. Blant annet Bemærk-ninger over vennernes samfunds særegne anskuelser og skikke (1858), Skildringer af den fransk-tyske krig (1871–73) og Sundhetslære til folket (1876). Dessuten skrev han flere artikler i avholdsbladet Men-neskevennen, som kom ut i Stavanger i perioden 1861–1878.

Mellom Rosendal og Egeland hadde han en landeiendom med gartneri. Området ble lenge kalt Blixa-stykket. I 1895 overtok stadsfysikus Wyller eiendommen. Han beplantet denne med grantrær. Senere ble dette strøket kalt Granli. I 1958 fikk Ole Blix en gate oppkalt etter seg, Ole Blix gate. Det er en liten blindvei som går østover fra Rosenli.

Ole Blix døde 19. juni 1888 i Stavanger.

Til hovedsiden