Ole Blix

Cand. theol. Ole Blix ble født i Stavanger i 1817. Hans foreldre var skomaker Peder Olsen Blix og Ane Marie Rasmusdatter. Ole Blix studerte teologi og ville bli prest, men på grunn av tunghørthet måtte han oppgi prestegjerningen.

I stedet ble han medarbeider i W. C. Lønnings forlags- og kommisjonsbokhandel i Bergen. Men han lengtet hjem til fødebyen. Senere åpnet han egen bokhandel i Stavanger. Han var også redaktør i avisa Stavangeren en periode i 1850-årene.

I 1865-tellingen står Ole Blix oppført under yrkene Cand. theol. Literat, Forlægger, Sildesalter. Han var gift med Wilhelmine Joachime Franziska Calmeyer (1826–1899) som var født i Kongsberg. De fikk fire barn sammen.

Blix oversatte flere franske og tyske teologiske verk, og han skrev flere bøker. Blant annet Bemærk-ninger over vennernes samfunds særegne anskuelser og skikke (1858), Skildringer af den fransk-tyske krig (1871–73) og Sundhetslære til folket (1876). Dessuten skrev han flere artikler i avholdsbladet Men-neskevennen, som kom ut i Stavanger i perioden 1861–1878.

Mellom Rosendal og Egeland hadde han en landeiendom med gartneri. Området ble lenge kalt Blixa-stykket. I 1895 overtok stadsfysikus Wyller eiendommen. Han beplantet denne med grantrær. Senere ble dette strøket kalt Granli. Ole Blix har fått en gate oppkalt seg som går østover fra Rosenli.

Ole Blix døde 19. juni 1888 i Stavanger.

Til hovedsiden