Verksgata

Verksgata i Stavanger går fra Klubbgata østover til Reidar Berges gate. Fra 1709–1722 lå et salpeterverk i dette området, og det var dette som først ga navn til området og deretter til Verksgata.

Sjøhusene i Verksgata hadde direkte adkomst til sjøen helt fram til 1970-årene. Da ble det iverksatt store utfyllingsarbeider, og det ble anlagt vei og kaianlegg foran sjøhusrekken. De fleste sjøhusene ble reist i første halvdel av 1800-tallet og huset flere av byens store sildeeksportører. Senere ble mange av dem overtatt av hermetikkindustrien. En av byens største smørfabrikker holdt i mange år til i Verksgata 40–42. Parkeringsplassen mellom Magasinblaa og Fiskepiren er et resultat av storbran-nen i Verksgata natt til 4. januar 1980. Da ble halvparten av husene og sjøhusene totalskadet. Verdier for nærmere 20 millioner kroner gikk tapt.

Handelshuset P. V. Rosenkilde & Søn hadde et verft ved Verksgata, innenfor den nåværende Fiske-piren. Her ble det bygd 14 store seilfartøyer i årene fra 1840 til 1875.

Denne butikken lå i Verksgata 11, og innehaveren var Peder Christian Ugelie. Foto: Ukjent.
Denne butikken lå i Verksgata 11, og innehaveren var Peder Christian Ugelie. Foto: Ukjent.

Høsten 2016 ble boken VERKET - Fra seil til presse utgitt. Den tar for seg historien om Verksgata, Jorenholmen og Fiskepiren. Les mer om boken her.

Relaterte lenker: Kafé LanternenPiren pub.

Bildet helt øverst viser Verksgata i 1954. Foto: Jacob Kvæstads arkiv/Stavanger Byarkiv.

Til hovedsiden