Verksgata

Bildet øverst viser Verksgata i 1954. Foto: Jacob Kvæstads arkiv/Stavanger Byarkiv.

Verksgata i Stavanger går fra Klubbgata østover til Reidar Berges gate. Fra 1709–1722 lå et salpeterverk i dette området, og det var dette som først ga navn til området og deretter til Verksgata.

Sjøhusene i Verksgata hadde direkte adkomst til sjøen helt fram til 1970-årene. Da ble det iverk-satt store utfyllingsarbeider, og det ble anlagt vei og kaianlegg foran sjøhusrekken. De fleste sjø-husene ble reist i første halvdel av 1800-tallet og huset flere av byens store sildeeksportører. Sen-ere ble mange av dem overtatt av hermetikkindustrien. En av byens største smørfabrikker holdt i mange år til i Verksgata 40-42. Parkeringsplassen mellom Magasinblaa og Fiskepiren er et resultat av storbrannen i Verksgata natt til 4. januar 1980. Da ble halvparten av husene og sjøhusene total-skadet. Verdier for nærmere 20 millioner kroner gikk tapt.

Handelshuset P.V. Rosenkilde & Søn hadde et verft ved Verksgata, innenfor den nåværende Fiskepiren. Her ble det bygd 14 store seilfartøyer i årene fra 1840 til 1875.

Denne butikken lå i Verksgata 11, og innehaveren var Peder Christian Ugelie. Foto: Ukjent.
Denne butikken lå i Verksgata 11, og innehaveren var Peder Christian Ugelie. Foto: Ukjent.

Høsten 2016 ble boken VERKET - Fra seil til presse utgitt. Den tar for seg historien om Verksgata, Jorenholmen og Fiskepiren. Les mer om boken her.

Relaterte lenker: Piren pub