M/S Jøsenfjord

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Båten ble kontrahert av Dampskibsselskabet Lindesnæs i Farsund og fikk navnet D/S Lindesnæs.
Den ble levert fra Christiansands Mekaniske Værksted AS i Kristiansand som bygg nr. 2 i september 1886. I dag er navnet M/S Jøsenfjord.

D/S Lindesnæs:
Kallesignal JGDC/LEFS
Lengde: 95.3`- Bredde: 18.2`- Dypgang: 9.0`
Bruttotonn: 138 - Nettotonn: 57.
Maskin: 2-sylindret Compound dampmaskin som ytet 40 NHK.
Fart: 10,25 knop.

Foto: Stavanger sjøfartsmuseum
Foto: Stavanger sjøfartsmuseum

Lindesnæs gikk i rute Kristiansand - Mandal - Farsund fram til 1929. Etter det hadde båten en kort periode i opplag før den ble solgt til AS Jøsenfjord. D/S Lindesnæs ankom Stavanger havn 7. februar 1930. AS Jøsenfjord kjøpte den for ca. 15 000 kroner og omdøpte den til M/S Jøsenfjord. I 1932 skif-tet AS Jøsenfjord navn til AS Jøsenfjord Rutelag.

M/S Jøsenfjord til Skartveit kai, Halsnøy i Ryfylke sommeren 1975. Foto: Tor Lyder Øvregaard.
M/S Jøsenfjord til Skartveit kai, Halsnøy i Ryfylke sommeren 1975. Foto: Tor Lyder Øvregaard.

I 1934 ble dampmaskinen byttet ut med en Wichmann semidiesel på 300 hk. Båten ble ombygd i 1932, 1934 og i 1962 da den fikk bildekk og styrehuset ble hevet. Det Stavangerske Dampskibsselskab overtok båten 1. januar 1976. M/S Jøsenfjord gikk i rutetrafikk på Ryfylkefjordene fram til 1978. Båten ble solgt til en tysk kjøper i september 1980 og fikk navnet Angelique B. I 1983 ble båten slettet fra Lloyds register med henvisning til at den nå kun anvendes til innsjø og elvefart.

I 1985 kjøpte Judith Hebly fra Holland båten, og den ble seilt til Schagen i nordvest-Holland. Den ble brukt som husbåt. 5. januar 2011 ble det valgt et interimstyre med tanke på å få båten tilbake til Roga-land. 8. april 2011 ble Jøsenfjord kjøpt for 35 000 euro. 20. april 2011 var båten tilbake i Ryfylke. Turen fra Holland tok 48 timer og Jøsenfjord gikk for egen maskin. 

I mai 2015 ble skipet forhalt fra Randøy til Natvigs Minde i Stavanger der styrehuset og skipperluga-ren ble satt på land for restaurering av Engøyholmen Kystkultursenter. Båten ble deretter slept til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand. I 2023 ble den slept tilbake til Natvigs Minde.

I 2017 ble M/S Jøsenfjord tildelt 3 250 000 kroner fra Riksantikvaren. I 2018 tildelt 4 176 000 kroner, og i 2019 tildelt 3 010 100 kroner. I 2021 fikk M/S Jøsenfjord 600 000 kroner fra Kulturminnefon-det. M/S Jøsenfjord har fått status som vernet skip av Riksantikvaren.

I dette filmklippet kan man høre lyden fra motoren som ble startet etter å ha stått stilt i ti år.

M/S Jøsenfjord i Randøy. Foto: Laila Elvik.
M/S Jøsenfjord i Randøy. Foto: Laila Elvik.