Bekkefaret kirke

Bekkefaret kirke. Foto: Erling Jensen.
Bekkefaret kirke. Foto: Erling Jensen.

Bekkefaret kirke ligger i Stavanger og ble oppført i 1977. Behovet for en ny menighet i Bekke-faret-området ble tydelig i begynnelsen av 1950-årene da bydelen vokste fram med rundt 7000 mennesker.

Menighetsmessig soknet området til St. Petri menighet. En egen prest i St. Petri menighet fikk ansva-ret for det nye distriktet. Et arbeidsutvalg ble oppnevnt for å fungere som menighetsråd for den kommende menigheten. Gudstjenestelokalet ble først leid i kolonihagehuset til Våland kolonihage, deretter på Ullandhaug skole fra 1956.

I 1958 ble det oppført en interimskirke av Stavanger og omegn Småkirkeforening litt vest for nåvæ-rende kirke. Kirken ble kalt nødkirke og hadde 250 sitteplasser. Den ble tegnet av arkitekt Oddmund Halvorsen og ble innviet 20. desember 1958.

Les mer om kirken i eboken Kirker i Stavanger kommune.

Til hovedsiden