Nordkronen

Bildet ble tatt 27. mai 1962. Foto: Widerøes flyfotosamling.
Bildet ble tatt 27. mai 1962. Foto: Widerøes flyfotosamling.

Tekst: Erling Jensen - oktober 2023
Nordkronen Samvirkeselskap ble etablert i 1928 som et samarbeidstiltak mellom Produksjonslaget Samhold og Norges Kooperative Landsforening. I 1929 sto mølleanlegget ferdig reist ved Mølle-haugen i Stavanger.

Nordens mest moderne mølleanlegg skrev avisene. 24. juni 1929 var det full drift etter omtrent ett års byggetid. Mølleanlegget ble tegnet av arkitekt Gustav Helland. Siloen var 42,5 meter høy og hadde 14 celler. Lagringskapasiteten var 6800 tonn korn.

Tilbakemeldingene var bra, og det malte kornet hadde høy kvalitet. Lyngdal handelssamlag mente at melet sto på full høyde med de amerikanske merker og er meget kraftigere.

I 1933 ble det reist en større lagerbygning med en lagerplass på 5000 kvm. I 1939 ble 15 nye celler tatt i bruk og Nordkronens silokapasitet var 17 200 tonn. Under 2. verdenskrig  ble siloene malt i kamuflasjefarger.

Bildet ble tatt i 1939. Foto: Waldemar Eide.
Bildet ble tatt i 1939. Foto: Waldemar Eide.

I 1963 startet Stavanger Havnesilo arbeidet med å oppføre ny silo. Den var Europas nest største og ble innviet 9. mai 1967. Byggekostnadene var 32 millioner kroner. Siloen kunne fylles med 61 000 tonn korn. Norges samlede silokapasitet var nå 212 000 tonn korn.

1. januar 1996 ble Nordkronen kjøpt av Norgesmøllene A/S. Våren 2014 ble Stavanger Havnesilo kjøpt av Felleskjøpet Agri for 50 millioner kroner. Den eldste delen, Nordkronen-anlegget, ble begynt revet i september 2023.

I september 2023 ble den største siloen dekorert med Norges største veggmaleri på 3600 kvm. Motivet viser en bonde som sitter med beina i kors iført den karakteristiske Felleskjøpet-dressen. Kunstverket ble signert av gatekunstneren Pøbel.

Kilder: Samvirkeselskapet Nordkronen gjennom 50 år, 1929–1979. Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden