Ada Grødeland

Skrevet av Erling Jensen.
Ada Grødeland hadde sin egen bod i Undergangen hvor hun solgte lodder. Hun var en fargeklatt og et unikt medmenneske som hadde et stort hjerte for de svake i samfunnet. Hun var hele Stavangers tante Ada.

Ada Grødeland ble født 2. februar 1923. Seks dager senere ble hun døpt i St. Petri kirke. Hennes pike-navn var Ada Othilie Walvik. Foreldre var Osmund Walvik og Anna Josefine Lindanger. Ada hadde sin oppvekst på Våland sammen med foreldre og fire søsken. Allerede i 1939 begynte hun å arbeide i
Stavanger Fornøielsespark. Det var samme året som Ernst Rundquist etablerte tivoliet i Schanche-holen. Hun var da 16 år gammel, og hadde ansvaret for lykkehjulet.

Ekteskap
23. november 1952 giftet Ada seg med murarbeideren Tønnes Grødeland. Han var blant annet med å bygge Undergangen. De fikk to barn sammen; Turid og Alf Owe. Etter tolv års ekteskap skjedde en tragisk ulykke. Tønnes mistet livet kun 38 år gammel. 8. mars 1964 kjørte han mopeden sin på Randa-bergveien og kolliderte med en tankbil. Kort tid etter døde han på sykehuset av skadene han pådro seg.

Melvin Jones Fellowship-prisen
I 2004 fikk Ada tildelt Melvin Jones-prisen. Denne er Lion høyeste utmerkelse. Distriktets Lionsguver-nør Tor Wilhelmsen sto for overrekkelsen, og fremhevet i sin tale betydningen av det arbeidet Ada gjorde for de svakeste i samfunnet gjennom mer enn 30 år fra sin bod i Undergangen på Torget. Ada takket for tildelingen, og var tydelig rørt. Hun syntes det var så alt for mye, men samtidig inspire-rende.

Kongeparet på besøk 31. august 2006
Det var ikke en dagligdags hendelse at kongeparet tok seg en spasertur gjennom Gamle Stavanger. Det var heller ikke vanlig at de hadde den bulgarske president Georgi Părvanov og hans kone Zorka Petrova Parvanova med seg. I tillegg var ordfører Leif Johan Sevland og sikkerhetsvakter med vakt-somme blikk med på turen gjennom Øvre Strandgate. Og opp i alt dette dukket Ada opp og ga hjemmeheklede sjal til damene.
– Jeg hadde ett til Sonja, og så måtte presidentfruen få ett.
Samtidig ga hun følget en kjapp innføring i Gamle Stavangers historie.
– Vanligvis selger jeg sjalene for 250 kroner.
Hun viste fram bilder av sjal fra Dolce & Gabbana til rundt 3000 kroner som lignet veldig.
– De er ikke engang hjemmelagde, sa hun.

I forbindelese med en TV-dokumentar som ble sendt på NRK 18. september 1995 uttalte hun:
– Du kan ikke kjøpe trivsel, du kan ikke kjøpe lykke. Du kan heller ikke kjøpe kjærlighet. Alt det får jeg her i Undergangen. Jeg får kjærlighet av bitte små, og gamle og grå. Jeg har ingen uvenner, det er ikke mange som kan si det.

Slutten
Etter at Undergangen ble revet i 2005 flyttet Ada inn i nye lokaler i Øvre Strandgate 64. Her fortsatte hun å selge lodder for Varmestuens Venner, Vidar, og astmatikerne. Hun døde 19. oktober 2008, 85 år gammel. Hun ble bisatt i Eiganes kapell 24. oktober. Prest Anne Lise Aadnøy la vekt på hennes hjertevarme og evne til omsorg:

– Hun likte å stelle med blomster, men det var ikke bare plantene som trivdes rundt Ada. Familie, venner og folk i byen kommer til å huske Adas varme som en ressurs. Hun var rettferdig og varm. Hun gjorde ikke forskjell, enten det gjaldt kongelige eller rusmisbrukere, sa presten under talen. Ada Grødeland er gravlagt på Randa-berg kirkegård.

Den åpne plassen ved krysset mellom Kongsgårdbakken og Haakon VIIs gate har fått navnet Tante Adas plass. Navnet ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 15. desember 2022.

Til hovedsiden