Martha Mortensen Persen

Martha Mortensen Persen (1860–1943).
Martha Mortensen Persen (1860–1943).

Hun var Stavangers første kvinnelige lege. Hun var også politiker og aktiv i avholds-bevegelsen.

Martha Mortensen Persen ble født i Stavanger 22. august 1860, og døpt i Stavanger dom-kirke 23. september samme år. Hennes foreldre var blokkmaker Thorkild Mortensen og hustru Ane Gjertine Andreasdatter Dahl. Martha Mortensen var nummer seks i en søsken-flokk på åtte. Faren kom fra Helleland og moren fra Sokndal. Familien flyttet til Stavanger rundt 1850.

Julaften 1888 inngikk Martha ekteskap med den ni år eldre skipsføreren Gabriel Persen fra Stavanger. Ekteparet fikk aldri barn. Deres private bopel var i alle år Paradis 2, som i dag har adressen Paradisveien 10.

I 1887 tok Martha artium som privatist på latinlinjen ved Stavanger offentlige høiere almen-skole med karakteren laudabilis. Året etter tok hun examen philosophicum med laud prece-teris og begynte deretter å studere medisin. I årene som fulgte, ble hun med ektemannen til sjøs og besøkte franske, spanske og italienske havnebyer. De oppholdt seg også en tid i Mellom-Amerika og USA. Hun fortalte at disse reisene hadde stor betydning for henne, både helsemessig og for hennes åndelige utvikling.

Høsten 1898 avla hun medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Kristiania med karak-teren haud. Våren 1899 var hun kandidat ved Rikshospitalets medisinske avdeling, og høsten samme år oppholdt hun seg tre måneder i København for å studere barnesykdommer. Hun reiste så hjem til Stavanger, og 2. januar 1900 startet hun sin egen legepraksis i Kongsgata 45. Hun var dermed Stavangers første kvinnelige lege.

I 1901 var hun en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger. Hun sto på en borgerlig fellesliste med representanter for det Konservative og Moderate parti som ved valget fikk fire kvinner innvalgt. Hun ble gjenvalgt i 1904 og 1907. I 1910 ble hun valgt inn på listen til Avholdspartiet. I perioden 1911 til 1913 var hun medlem av formannskapet.

Ved siden av legepraksisen og politikken var hun aktiv innen sosialt arbeid og avholds-bevegelsen. Hun var leder av Det Hvite Bånd, styremedlem i Stavanger Kvinne- og Spe-barnshjem og styremedlem i Stavanger Totalavholdsforening. I regi av Norsk Kvinneråd drev hun med opplysningsvirksomhet om kvinnens stilling i hjemmet og holdt en rekke foredrag hvor bare kvinner hadde adgang. Hun mente at arbeidet med alkoholproblematikken sto for henne som et av tidens største sosiale spørsmål. Jeg er med liv og sjæl avholdssaken hen-given og altid færdig til at bryte en lanse for den. At nutidens kvindebevægelse ligger mit hjerte nær, er selvsagt.

Martha Mortensen Persen døde 29. mai 1943 og er gravlagt på Lagård gravlund. I 1970 fikk hun en gate oppkalt etter seg. Dr. Martha Persens gate ligger på Hinna i Stavanger.

Til hovedsiden