Martha Mortensen Persen

Martha Mortensen Persen (1860–1943).
Martha Mortensen Persen (1860–1943).

Tekst: Erling Jensen
Hun var Stavangers første kvinnelige lege. Hun var også politiker og aktiv i avholdsbevegelsen.

Martha Mortensen Persen ble født i Stavanger 22. august 1860, og døpt i Stavanger domkirke 23. sep-tember samme år. Hennes foreldre var blokkmaker Thorkild Mortensen og hustru Ane Gjertine Andreas-datter Dahl. Martha Mortensen var nummer seks i en søskenflokk på åtte. Faren kom fra Helleland og moren fra Sokndal. Familien flyttet til Stavanger rundt 1850.

Julaften 1888 inngikk Martha ekteskap med den ni år eldre skipsføreren Gabriel Persen fra Stavanger. Ekteparet fikk aldri barn. Deres private bopel var i alle år Paradis 2, som i dag har adressen Paradis-veien 10.

Paradisveien 10. Bildet ble tatt i oktober 2020. Foto: Google Maps.
Paradisveien 10. Bildet ble tatt i oktober 2020. Foto: Google Maps.

I 1887 tok Martha artium som privatist på latinlinjen ved Stavanger offentlige høiere almenskole med karakteren laudabilis. Året etter tok hun examen philosophicum med laud preceteris og begynte der-etter å studere medisin. I årene som fulgte, ble hun med ektemannen til sjøs og besøkte franske, span-ske og italienske havnebyer. De oppholdt seg også en tid i Mellom-Amerika og USA. Hun fortalte at disse reisene hadde stor betydning for henne, både helsemessig og for hennes åndelige utvikling.

Høsten 1898 avla hun medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Kristiania med karakteren haud. Etter eksamen ble hun assistent hos doktor Oscar Nissen på hans private klinikk. Våren 1899 var hun kandidat ved Rikshospitalets medisinske avdeling, og høsten samme år oppholdt hun seg tre måneder i København for å studere barnesykdommer. Hun reiste så hjem til Stavanger, og 2. januar 1900 startet hun sin egen legepraksis i Kongsgata 45. Hun var dermed Stavangers første kvinnelige lege.

I boken Vindens lek som ble skrevet i 1977 av Marthas niese Dagny Tande Lid kan man lese:
Martha var nyfeminist og var avgjort imot at menn misbrukte kvinner. Mange kom til henne, og beklaget seg over mannens umettelige trang til erotikk. De var utslitte, de orket ikke. Da kalte hun uten videre mannen ned på kontoret og ga ham røffel. Hun sa at hans kone var meget syk, han måtte være forsiktig med henne.

I 1901 var Martha en av de seks første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Stavanger. Hun sto på en borgerlig fellesliste med representanter for det Konservative og Moderate parti som ved valget fikk fire kvinner innvalgt. Hun ble gjenvalgt i 1904 og 1907. I 1910 ble hun valgt inn på listen til Avholdspartiet. I perioden 1911 til 1913 var hun medlem av formannskapet.

Ved siden av legepraksisen og politikken var hun aktiv innen sosialt arbeid og avholdsbevegelsen. Hun var leder av Det Hvite Bånd, styremedlem i Stavanger Kvinne- og Spebarnshjem og styremedlem i Stav-anger Totalavholdsforening. I regi av Norsk Kvinneråd drev hun med opplysningsvirksomhet om kvinn-ens stilling i hjemmet og holdt en rekke foredrag hvor bare kvinner hadde adgang. Hun mente at arbei-det med alkoholproblematikken sto for henne som et av tidens største sosiale spørsmål. Jeg er med liv og sjæl avholdssaken hengiven og altid færdig til at bryte en lanse for den. At nutidens kvindebevæg-else ligger mit hjerte nær, er selvsagt.

Martha Mortensen Persen døde 29. mai 1943 og er gravlagt på Lagård gravlund. Hennes ektemann Gabriel Persen døde 11. februar 1924. I 1970 fikk hun en gate oppkalt etter seg. Dr. Martha Persens gate ligger på Hinna i Stavanger.

Til hovedsiden