Dampskipskaien på Jelsa

Bildet ble tatt i september 2021. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i september 2021. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Den 70 meter lange dampskipskaien ble opprinnelig bygget i 1904 av Det Stavangerske Damp-skibsselskab for å kunne ta imot den stadig økende rutebåttrafikken i Ryfylke. Tidligere sto her en steinkai.

Kaien som ble bygget i tre ble nedlagt som offentlig kai i 1972 da ny kai med fergeleie ble anlagt i Jelsavågen. Tidens tann tæret på dampskipskaien, og den forfalt. Men i 1986 ble restaureringsarbei-det organisert. Kaien ble restaurert for over 800 000 kroner og sto ferdig i mai 1990.

I januar 2005 ble kaien ødelagt av stormen Inga, men den ble reparert og gjenåpnet i 2011. Damp-skipskaien er eid av Reidun Jaarvik Kleinbeck.