Afsindighed og idioti bevirket ved alkohol

Publisert i Stavanger Aftenblad i 1894.
Delirium blandt drankere er vel bekjent. Der er ligeledes mange eksempler paa, at deres børn er blevne idioter. Det er let ved hjelp av mikroskopet at skjelne mellem hjernen paa en dranker og en, som ikke bruker spiritus. 

Naar hjernen er sund, er den saa blød, at dens form ikke kan bevares uden ved hjelp av hjerneskallen, som omgiver den. Man behøver en overordentlig skarp kniv for at dele den uden at ødelegge dens cellevæv. Naar man vil undersøge den nøiagtig, er det nødvendigt først at lade den ligge i alkohol nogle uger eller maaneder. Men en drankers hjerne er meget forskjellig fra dette. Den behøver ikke at lægges i alkohol. Den er allerede haard nok. Medicinske studerende er altid fornøiede, naar de kan erholde hjernen af en dranker, da den er let at sønderlemme. Undertiden er der saa megen alkohol i hjernen i saa ren tilstand, at den brænder, naar man holder et lys til den.

Brugen av spiritus anerkjendes nu almindelig blandt lægerne som den fornæmste aarsag til afsindig-hed; I Frankrig var 34 procent af sindsvage blandt mændene frembragte ved drukkenskab. Halvdelen af de sindsyge paa asylet i Dublin var blevne syge ved brugen af spiritus. Lord Shaftesburn, formand for den engelske kommission for afsindighed, bevidnede i sin rapport til parlamentet, at seks af hver ti af de sindsvage i asylerne var fordærvede ved drik. Halvdelen af de afsindige i England er blevet sindsvage ved brugen af alkohol. Dr. Howe bevidner, at halvdelen af de sindsvage i Massachusetts er blevet det ved drik. Han omtaler en familie, hvor begge forældrene var fordrukne. De havde syv børn, som var idioter. Halvdelen af idioter i England er børn af fordrukne forældre. Det samme er tilfældet i Sverige og andre civiliserede lande. I St. Petersborg er de fleste idioter børn af drankere.
Hentet fra boken Skaal Stavanger!

Til hovedsiden