Varden kirke

Varden kirke ligger i Egersundsgata 11 i Storhaug kommunedel i Stavanger. Grunnsteinen ble lagt ned 16. april 1966 og kirken ble vigslet 7. november 1967.

Kirken er bygd i tegl, tre og glass. Det er 360 sitteplasser i kirkerommet og en menighetssal. Kirken ble tegnet av arkitektene Jan Jæger og Per Faltinsen. Altertavlen er et teppe som er vevd av Else Marie Jacobsen i 1967, med kirkeåret som motiv. Prekestolen og døpefonten er bygd i tegl og tre, og er i samme stil som kirkebygget.

Orgelet ble bygd av Vestfold orgelbygg i 1967. Det hadde opprinnelig ni stemmer, men ble utvidet til 14 stemmer av Ernst Junker i 1999. Orgelet ble gitt i gave av et medlem i 1967.

To kirkeklokker fra Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg er plassert i et frittstående klokketårn med korssymbol. Den ene bærer innskriften Av Guds nåde til Guds ære. Den andre som ble gitt som gave, ble støpt i 1997 og bærer innskriften Komme ditt rike.

Grunnstensnedleggelsen til Varden kirke var et høytidelig øyeblikk. Bak står fra venstre domprost Christian Svanholm, Stavangers småkirkeprester Ivar Ramvi, Sigurd Matre, Monrad Jordal og Gunnar Hinderaker. Deretter disponent Per Gilsvik, som var leder av byggekomiteen og formann i menighets-rådet.

Foto: Stavanger Aftenblad.
Foto: Stavanger Aftenblad.

Varden sokn omfatter Midjord, Varden og deler av Storhaug. Menigheten driver barne- og ungdoms-arbeid og har diverse kvinne- og misjonsforeninger knyttet til seg. I 1985 ble det bygd et menighets-/ ungdomssenter og en barnehage i tilknytning til kirkebygget. Varden sokn er underlagt Stavanger domprosti.

På slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-årene ble det drevet et svært aktivt ungdomsarbeid i klubben Vi unge som var tilknyttet KFUK-KFUM. Det var Rolf Nordin og Kåre Olsen som i begynnel-sen sto i ledelsen for dette. Senere ble det videreført av blant annet Ragnhild og Finn Pedersen. Nicol Hjorth-Olsen var som oftest å finne ved pianoet. Mer enn 100 ungdommer samlet seg ofte i kirken på lørdagskveldene i denne forbindelse.

I mai 2009 måtte kirken stenges midlertidig grunnet råteskader i bærende konstruksjoner.

Tidligere tilhørte Varden menighet St. Johannes menighet, men ble utskilt fra denne i 1956. Hetlands-marken skole ble i 1933 kjøpt av St. Johannes menighetsråd og tatt i bruk som forsamlingslokale og senere som kapell.

9. mai 1971 sto jeg konfirmasjon i kirken. Jeg står ytterst til høyre. Presten er Gunnar Hinderaker.

Til hovedsiden