Varden kirke

Varden kirke ligger i Egersundsgata 11 i Storhaug bydel i Stavanger. Grunnsteinen ble lagt ned 16. april 1966 og kirken ble vigslet 7. november 1967.

Kirken er bygd i tegl, tre og glass. Det er 360 sitteplasser i kirkerommet og en menighetssal. Kirken ble tegnet av arkitektene Jan Jæger og Per Faltinsen. Altertavlen er et teppe som er vevd av Else Marie Jacobsen i 1967, med kirkeåret som motiv. Prekestolen og døpefonten er bygd i tegl og tre, og er i samme stil som kirkebygget.

Orgelet ble bygd av Vestfold orgelbygg i 1967. Det hadde opprinnelig ni stemmer, men ble utvidet til 14 stemmer av Ernst Junker i 1999. Orgelet ble gitt i gave av et medlem i 1967.

To kirkeklokker fra Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg er plassert i et frittstående klokke-tårn med korssymbol. Den ene bærer innskriften Av Guds nåde til Guds ære. Den andre som ble gitt som gave, ble støpt i 1997 og bærer innskriften Komme ditt rike.

Grunnstensnedleggelsen til Varden kirke var et høytidelig øyeblikk. Bak står fra venstre dom-prost Christian Svanholm, Stavangers småkirkeprester Ivar Ramvi, Sigurd Matre, Monrad Jor-dal og Gunnar Hinderaker. Deretter disponent Per Gilsvik, som var leder av byggekomiteen og formann i menighetsrådet.

Foto: Stavanger Aftenblad.
Foto: Stavanger Aftenblad.

Varden sokn omfatter Midjord, Varden og deler av Storhaug. Menigheten driver barne- og ungdomsarbeid og har diverse kvinne- og misjonsforeninger knyttet til seg. I 1985 ble det bygd et menighets-/ungdomssenter og en barnehage i tilknytning til kirkebygget. Varden sokn er underlagt Stavanger domprosti.

På slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-årene ble det drevet et svært aktivt ungdoms-arbeid i klubben Vi unge som var tilknyttet KFUK-KFUM. Det var Rolf Nordin og Kåre Olsen som i begynnelsen sto i ledelsen for dette. Senere ble det videreført av blant annet Ragnhild og Finn Pedersen. Nicol Hjorth-Olsen var som oftest å finne ved pianoet. Mer enn 100 ung-dommer samlet seg ofte i kirken på lørdagskveldene i denne forbindelse.

I mai 2009 måtte kirken stenges midlertidig grunnet råteskader i bærende konstruksjoner.

Tidligere tilhørte Varden menighet St. Johannes menighet, men ble utskilt fra denne i 1956. Hetlandsmarken skole ble i 1933 kjøpt av St. Johannes menighetsråd og tatt i bruk som for-samlingslokale og senere som kapell.

9. mai 1971 sto jeg konfirmasjon i kirken. Jeg står ytterst til høyre. Presten er Gunnar Hinderaker.

Til hovedsiden