Dagbladet Rogaland

Dagbladet Rogaland. Foto: Wikipedia.
Dagbladet Rogaland. Foto: Wikipedia.

Dagbladet Rogaland ble etablert i 1925 som andelslag og organ for bygdefolket. Avisen ble utgitt første gang 2. april 1925. Politisk tilhørte avisen Bondepartiet. 

Avisens første redaktør var Ivar Høvik. Han hadde tidligere vært ansatt i blant andre Rygja Tidend, Haugesunds Avis og Agder Tidend. Men tre måneder senere overtok Leiv Vangsnes stillingen. Han var avisens redaktør fram til 1946.

I 1965 innledet Dagbladet Rogaland samarbeid med Senterpartiets hovedorgan Nationen. Gjennom 1970- og 1980-årene hadde avisen et opplag på 3800. Dagbladet Rogaland ble nedlagt, og siste ut-gave kom ut 20. oktober 1988. Avisen hadde da 12 ansatte og et opplag på 3400 aviser. Årsaken til nedleggelsen var i hovedsak sterk nedgang i annonseinntektene, nedgang i statsstøtten og økning i driftskost-nadene.

Fra starten holdt avisen til i Kirkegata 46 i Stavanger. Bygget som ble oppført i 1861 ligger på hjørnet av Kirkegata og Nedre Holmegate. I 1980-årene flyttet redaksjonen til Ryfylkegata.

Til hovedsiden