Dagbladet Rogaland

Dagbladet Rogaland. Foto: Wikipedia.
Dagbladet Rogaland. Foto: Wikipedia.

Dagbladet Rogaland ble etablert i 1925 som andelslag og organ for bygdefolket. Avisen ble utgitt første gang 2. april 1925. Politisk tilhørte avisen Bondepartiet. 

Avisens første redaktør var Ivar Høvik. Han hadde tidligere vært ansatt i blant andre Rygja Tidend, Haugesunds Avis og Agder Tidend. Men tre måneder senere overtok Leiv Vangsnes stillingen. Han var avisens redaktør fram til 1946.

I 1965 innledet Dagbladet Rogaland samarbeid med Senterpartiets hovedorgan Nationen. Gjennom 1970- og 1980-årene hadde avisen et opplag på 3800. Dagbladet Rogaland ble nedlagt, og siste utgave kom ut 20. oktober 1988. Avisen hadde da 12 ansatte og et opplag på 3400 aviser. Årsaken til nedleg-gelsen var i hovedsak sterk nedgang i annonseinntektene, nedgang i statsstøtten og økning i driftskost-nadene.

Fra starten holdt avisen til i Kirkegata 46 i Stavanger. Bygget som ble oppført i 1861 ligger på hjørnet av Kirkegata og Nedre Holmegate. I 1980-årene flyttet redaksjonen til Ryfylkegata.

Til hovedsiden