Dømt fra ære og liv

Sogneprest Fredrik Arentz Krog. Foto: Norsk portrettarkiv, Riksantikvaren.
Sogneprest Fredrik Arentz Krog. Foto: Norsk portrettarkiv, Riksantikvaren.

Tekst: Erling Jensen
I begynnelsen av 1800-tallet gjaldt en bestemmelse som sa at fiskerne i Skudeneshavn skulle betale fisketiende til presten som på den tiden var Fredrik Arentz Krog (1769–1845). 

Fisketiende var fra gammel tid en avgift til kirkene og staten. Men fiskerne mente avgiften var urett-ferdig, så de bestemte seg for å nekte å betale. Gårdbruker Nils Trulsen Bru (1776–1823) ble kåret til fiskernes talsmann. Han søkte kongen om å få slippe å betale avgiften, men av kgl. resolusjon av 26. mars 1813 ble søknaden avslått.

Men fiskerne holdt på sitt, de ville ikke betale den urettferdige skatten til kirkens mann. Det ble da be-stemt at det skulle holdes et møte mellom fiskerne og amtmann Vilhelm Friman Krog, som var pres-tens bror. Møtet ble holdt i Skudeneshavn 30. januar 1815, uten at man kom til enighet. Nils Trulsen Bru og tre andre bønder, Knud Nielsen Kodde, Knud Samuelsen Rise og Erik Rasmussen Asch, svarte at avgiften var urettmessig og aldri skulle bli betalt. Dette ble for mye for amtmannen, og han hen-stilte til regjeringen å sette disse fire under tiltale for trossighet mot øvrigheten. Det ble rettsak, og aktor Christian Magnus Zetlitz forlangte alle dømt fra ære og liv. Han nedsatte senere påstanden til tukthusstraff. Rettsaken tok lang tid, men endte med at alle ble frikjent. Aktor Christian Magnus Zetlitz ble ilagt bøter for sin påstand og prosedyre.

Kilde: Det Norske Nationalblad 6. juni 1816.

Til hovedsiden