Helga Vormeland

Tekst: Erling Jensen
Helga Vormeland og haugianerkvinnene representerte den første kvinnegruppen i Norge som hevdet seg utenfor hjemmet.

Helga ble født på gården Byrkja i Årdal 3. mars 1812. Hun ble døpt i Årdal kirke 15. mars samme året under navnet Helga Pedersdatter Byrkja. Foreldrene var Peder Klengson og Malena Johansdotter Bjerke.

Helga vokste opp i et godt hjem, og levde i sin barnetro fram til konfirmasjonen. Da den ungdommelige livslysten og nysgjerrigheten gjorde seg gjeldene, begynte hun et utsvev-ende liv med blant annet dansefester. Men den vakre og begavede jenta ble også grepet av indre uro og angst.

Da hun var 17 år reiste hun sammen med noen venner til Stavanger. De samlet seg på Val-berget for å se på haugianerne som hadde samlet seg der. Det var morsomt og underhold-ende å se på de «hellige». Møtet ble ledet av kjøpmannen og bedriftseieren John Haugvald-stad fra Mosterøy. Møtet med haugianerne satte dype spor i Helga. Senere dro hun til en samling på Ytrevold i Årdal hvor Knut Måland og Per Tysdal talte. Her var det flere som ba og sang, og fra nå av endret Helgas liv seg.

Helga hadde en flott sangstemme, stor frimodighet, og hun ble snart til stor glede og opp-muntring med sin sang, og senere vitnesbyrd. Lærer Johan Veka fortalte at når hun sang O du Immanuel, da tyktes Guds Ånd fylle samlingsstova. En som var på et møte, skrev senere: Ho song og bad så dei hardaste hausane hadde vondt for å halda gråten inne.

Helga giftet seg i Årdal kirke med Jens Olsson Vormeland i 1837, og fikk da navnet Helga Vormeland. Hun ble nå gårdskone i Vormedalen, og ansvaret for barn og gård gjorde at hun holdt seg mer hjemme. Men både hun og ektemannen Jens var aktive i det lokale haug-ianermiljøet. Hjemmet deres ble en samlingsplass, både for vennene i Vormedalen, og til-reisende gjester og predikanter.

I 1847 stiftet Helga Vormeland og fire andre kvinner foreningen Vormedalens Kvindeforening for Det Norske Misjonsselskap.

Helga Vormeland døde 28. juni 1904. Hun ble gravlagt ved Vormedalen kirkegård 6. juli 1904. På gravsteinen står det skrevet: Du synte oss vegen til Gud.

Til hovedsiden