Hartvig Sverdrup Eckhoff

Tekst: Erling Jensen - Januar 2019.
Hartvig Sverdrup Eckhoff var tegnelærer og arkitekt. Han ble født 30. desember 1855 i Kristian-sand. Hans foreldre var Hedvig Susanne Christiane Eckhoff (1830–1905) og Ernst Fredrik Eckhoff (1823–1896).

Foreldrene flyttet til Stavanger i 1858 da faren ble ansatt som lærer ved misjonsskolen. 1. august 1882 giftet Hartvig seg med Cecilie Marie Heiberg (1860–1937). De fikk flere barn sammen;
Hedvig Katharine Eckhoff (f. 1883), Margarethe Elisabeth Eckhoff (f. 1884), Ernst Fredrik Eckhoff
(f. 1885), Andreas Heiberg Eckhoff (f. 1888), Wilhelm Søren Eckhoff (f. 1892), Magdalene Heiberg Eckhoff (f. 1893), Else Susanne Eckhoff (f. 1896), Georg Sverdrup Eckhoff (f. 1898) og Johanne Eckhoff (f. 1904). Alle ble født i Stavanger. Georg Sverdrup Eckhoff reiste til California kort tid etter artium. I 1900 bodde familien i Løkkeveien 28, og i 1910 i Kongsteinsgata 48.

I 1875 ble Hartvig ansatt som lærling ved N. S. D. Eckhoffs arkitektkontor i Christiania. I perioden 1879–1880 tok han utdannelse ved den tekniske høyskolen i München. Han ble ansatt som tegnelæ-rer ved Stavanger Tekniske Aftenskole i 1881. Samtidig etablerte han seg som privatpraktiserende arkitekt. 31. mars 1883 ble han ansatt som tegnelærer ved Stavanger katedralskole. Denne stillingen hadde han til 1916 da han ble stasjonsmester ved Gausel jernbanestasjon.

Hartvig Eckhoff utformet flere kjente bygninger på Skjævelandsstykket; Stavanger Theater (i dag Rogaland Teater), Stavanger Museum, Turnhallen og Stavanger sykehus. Bygningene er i dag endret og er ikke slik Eckhoff utformet dem. 

Det første bygget han tegnet i Stavanger var en murvilla som fortsatt har adresse Eiganesveien 28. Han tegnet også villaen i Oscars gate 18, det som i en periode var Kannik Pensjonat. Han var ellers med på ombyggingen av Køhlerhuset i Hillevåg. Han sto bak en rekke bygg ulike steder i landet, blant annet Sandnes kirke og H. M. Wrangells villa i Torgbakken med adresse Sørhauggaten 149. Villaen sto ferdig i 1894, og eies i dag av Haugalandmuseet.

Oscars gate 18. Foto: Erling Jensen.
Oscars gate 18. Foto: Erling Jensen.

Hartvig Sverdrup Eckhoff døde 17. februar 1928. Han er gravlagt på Hinna ved Stavanger. På grav-støtten står det at han ble født i 1856, selv om alle kilder sier 1855. Cecilie Marie Eckhoff døde i 1937 i Bergen.

I 1900 bodde familien i Løkkeveien 28.
I 1900 bodde familien i Løkkeveien 28.

Området hvor de kjente bygningene ligger blir ofte omtalt som Akropolishøyden eller Stavanger Akropolis. I 2019 foreslo Tore Renberg å gi Skjævelandsstykket nytt navn; Eckhoffhøyden. Et navn som helt klart klinger bedre enn de jålete navnene Akropolishøyden og Stavanger Akropolis. Men hva ville Eckhoff selv sagt til navneforslaget? Kanskje dette: Er mannen aldeles forrygt? Efter at mine kunstværk er blivet vandalisert, så sætter man min signatur paa dette makværk!

Eckhoff og familien ved Vålandstårnet.
Eckhoff og familien ved Vålandstårnet.