Hartvig Sverdrup Eckhoff

Tekst: Erling Jensen - Januar 2019.
Hartvig Sverdrup Eckhoff var tegnelærer og arkitekt. Han ble født 30. desember 1855 i Kristiansand. Hans foreldre var Hedvig Susanne Christiane Eckhoff (1830–1905) og Ernst Fredrik Eckhoff (1823–1896).

Foreldrene flyttet til Stavanger i 1858 da faren ble ansatt som lærer ved misjonsskolen. 1. august 1882 giftet Hartvig seg med Cecilie Marie Heiberg (1860–1937). De fikk flere barn sammen; Hedvig Katharine Eckhoff (f. 1883), Marga-rethe Elisabeth Eckhoff (f. 1884), Ernst Fredrik Eckhoff (f. 1885), Andreas Heiberg Eckhoff (f. 1888), Wilhelm Søren Eckhoff (f. 1892), Magdalene Heiberg Eckhoff (f. 1893), Else Susanne Eckhoff (f. 1896) og Georg Sverdrup Eckhoff (f. 1898). Alle ble født i Stavanger. Georg Sverdrup Eckhoff reiste til California kort tid etter artium. I 1900 bodde familien i Løkkeveien 28, og i 1910 i Kongsteinsgata 48.

I 1875 ble Hartvig ansatt som lærling ved N. S. D. Eckhoffs arkitektkontor i Christiania. I perioden 1879–1880 tok han utdannelse ved den tekniske høyskolen i München. Han ble ansatt som tegnelærer ved Stavanger Tekniske Aftenskole i 1881. Samtidig etablerte seg som privatpraktiserende arkitekt. 31. mars 1883 ble han ansatt som tegnelærer ved Stav-anger katedralskole. Denne stillingen hadde han til 1916 da han ble stasjonsmester ved Gausel jernbanestasjon.

Hartvig Eckhoff utformet flere kjente bygninger på Skjævelandsstykket i Stavanger; Rogaland teater (1883), Stavanger turnhall (1891), Stavanger museum (1893) og Stavanger sykehus. (1897). Bygningene er i dag endret og er ikke slik Eckhoff utformet dem. Det første bygget han tegnet i Stavanger var en murvilla som fortsatt har adresse Eiganesveien 28. Han tegnet også villaen i Oscars gate 18, det som i en periode var Kannik Pensjonat. Han var ellers med på ombyg-gingen av Køhlerhuset i Hillevåg, og sto bak en rekke kirkebygg ulike steder i landet, blant andre Sandnes kirke i 1882.

Oscars gate 18. Foto: Erling Jensen.
Oscars gate 18. Foto: Erling Jensen.

Hartvig Sverdrup Eckhoff døde 17. februar 1928. Han er gravlagt på Hinna ved Stavanger. På gravstøtten står det at han ble født i 1856, selv om alle kilder sier 1855. Cecilie Marie Eckhoff døde i 1937 i Bergen.

I 1900 bodde familien i Løkkeveien 28. Foto: Stavanger Byarkiv.

Området hvor de kjente bygningene ligger blir ofte omtalt som Akropolishøyden eller Stavanger Akropolis. I 2019 fore-slo Tore Renberg å gi Skjævelandsstykket nytt navn; Eckhoffhøyden. Et navn som helt klart klinger bedre enn de jålete navnene Akropolishøyden og Stavanger Akropolis. Men hva ville Eckhoff selv sagt til navneforslaget? Kanskje dette: Er mannen aldeles forrygt? Efter at mine kunstværk er blivet vandalisert, så sætter man min signatur paa dette makværk!