Bytunet i Skudeneshavn

Bildet ble tatt 19. april 2023. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt 19. april 2023. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen - 2023
Bytunet i Skudeneshavn ligger i Søragadå 19. Eiendommen har blitt brukt som tollsted, sykehus og kafé. Eiendommen er i dag eid av Lions Club.

Huset ble oppført for tollvesenet i 1820-årene. Eieren i 1829 var tollbetjent Borderud, og i 1831 står Toldvæsenet ved Bergen Tollkammer oppført som eier. Foruten våningshuset hørte sjøhus, fjøs, eldhus, vaskehus og brygge til eiendommen. Disse lå spredt på nordsiden av hovedbygningen.

I 1865 bodde undertollbetjent Johan Andreas Heinrich Steineger og Anne Elisabeth Møller og deres seks barn i huset. Også tjenestepiken Gjertrud K. Larsdatter bodde hos dem. I 1875 og 1885 bodde overtollbetjent Herman Schrøder Lund og Ingeborg Marie og deres datter i huset.

I 1915 ble våningshuset epidemi-sykehus for fiskere. Sykehuset ble lagt ned i slutten av 1940-årene.

I 1956 ble eiendommen overtatt av kommunen. Sommeren 1957 åpnet Kafé Bytunet. Den ble da drevet av Magne og Julie Vea. Senere overtok Arnt og Borghild Nornes kafeen.

1. januar 1967 ble eiendommen utleid til Lions Club. Leieavtalen hadde en periode på fem år. I 1974 ble eiendommen overdratt til Lions Club.

17. mai 1968 åpnet spisestedet Worse-kroen. Betjeningen besto av kokke og fire serveringsdamer.

3. november 1969 startet Skudenes og omegn husmorlag barneparkering for barn i alderen 3-5 år i huset. Lederen for barneparkeringen var Liv Midbøe.

Kilder: Hus og innbyggere i gamle Skudeneshavn, 1975. Diverse aviser og tidsskrift fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden

.
.