Vikedal bru

Vikedal bru. Foto: Jens Laurits Arup Bassøe.
Vikedal bru. Foto: Jens Laurits Arup Bassøe.

Vikedal bru ble bygd i 1882 og produsert ved Kværner Brug i Drammen. Den var da en av landets første norskproduserte fagverksbruer, og ble satt opp for å trafikkere vegen mellom Sandeid og Vikedal.

Brua er ei klinkbygd parallell fagverksbru med mellomliggende brudekke av tre og rekkverk av stål. Fagverket er 2,75 meter høyt, og brua har en spennvidde på 22 meter. De opprinnelige brukarene ligger fortsatt i Vikedal og på det ene er meislet inn årstallet 1882 og kong Oscar II's kongemono-gram.

Da kravene til kjørebruenes bæreevne økte, ble brua erstattet i 1936. Den ble da flyttet, og fikk nytt liv som en del av gårdsvegen til gården Hundseid, ved sørvestenden av Fjellgardsvatnet. Brua skiftet da navn til Hundseid bru. Elven var her bredere enn der brua opprinnelig lå, så det ble bygd to tre-bruer på hver side av brua. Brua ble restaurert i 1995, og deler av tredekket ble skiftet og stålfagver-ket sandblåst og malt på nytt.

Til hovedsiden