Høne-Marie

Tekst: Erling Jensen - juni 2023
Navnet "Høne-Marie" har sin naturlige forklaring. Marie Johnsen drev systue og hønseri sammen med sin mor Malene i det såkalte Bendixhuset. 

Marie hadde rundt 300 høner, og hønseriet var et av de største i Sandnes. Huset fikk sitt navn etter hennes far skomaker Bendix Johnsen som kjøpte huset i 1859 for 367 spesiedaler. Det lille huset lå i Langgata 53 i Sandnes. Gabriel Bendiksen Vig som eide huset fra 1846 til 1852, hadde et slags her-berge her og drev ulovlig ølhandel og skjenkestue fra loftet. 

Langgata 53 slik huset så ut i begynnelsen av 1920-årene. Foto: Norges Næringsveier.
Langgata 53 slik huset så ut i begynnelsen av 1920-årene. Foto: Norges Næringsveier.

17. mai 1913 åpnet Marie Sandnes Cigar- og Tobaksforretning i nordre enden av Bendixhuset. Dette ble en umiddelbar suksess, og folk flokket seg i butikken. I 1914 giftet Marie seg med sin barndoms-venn Rasmus Rasmussen Gausel, og sammen drev de den lille butikken i Langgata 53.

I 1923 ble Bendixhuset revet og erstattet med en murgård. Her fikk Marie og Rasmus ny plass til sin butikk. Rasmus døde i 1943 og Marie solgt butikken til Eli Bore Fløgstad i 1944.

Rasmus Gausel ble født i 1871 og døde i 1943. Marie Johnsen ble født i 1871 og døde i 1953.

Kilder: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden

.
.